Részletes keresés

környezetvédelmi szolgáltatás

Üdvözöljük a Sövit Környezetvédelmi Kft. honlapján!

Üdvözöljük
a Sövit Környezetvédelmi Kft.
honlapján!

Sövit Környezetvédelmi Kft.

környezetvédelmi szolgáltatások

Cégünk széleskörű környezetvédelmi szolgáltatásokkal áll az Ön rendelkezésére

Környezetvédelmi szolgáltatások

hulladékvásár

Látogassa meg hulladekvasar.hu honlapunkat. Hulladék eladási, szállítási, átvételi hirdetések ingyenes feltöltése és böngészése! Kattintson a képre!

Hulladékvásár

környezetvédelmi fórum

Honlapunkon különböző fórumokon tehetik fel kérdéseiket látogatóink és vitathatják meg a különböző környezetvédelmi kérdésekkel kap- csolatos problémáikat.

Fórum

Arrow
Arrow
1
2
3
4
Slider
0
0
0
s2sdefault
KörBe rendszert ajánljuk a hulladékbevallásuk elkészítéséhez!
Február 28-ig regisztrálóknak minden beállítást, alapadatot mi viszünk fel Ön helyett!

 

Jelen oldalunkon információkat talál a hulladékgazdálkodási bevallások elkészítéséről, azok beadási határidejéről és arról, hogy milyen esetekben kell hulladébevallást készítenie. Amennyiben segítségre lenne szüksége az adatszolgáltatással kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba cégünkkel.  

A kitöltéshez szükséges programcsomag

A hulladékgazdálkodási adatszolgáltatást 2015-től az ÁNYK-programon keresztül lehet megtenni. Az adatszolgáltatáshoz szükséges programok, adatlapcsomagok letöltéséről a környezetvédelmi bevallás 2015 oldalunkon talál bővebb információt.

Kinek kell hulladékbevallást készítenie?

Rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett telephelyenként a hulladék termelője (ebben az esetben nincs szükség hulladékgazdálkodási engedélyre) akkor, ha a keletkezett hulladék mennyisége meghaladja:

  • Veszélyes hulladékok esetében a 200 kg-ot, vagy
  • Nem veszélyes hulladékok esetében a 2000 kg-ot, vagy
  • Nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot.


A hulladék kereskedői és kezelői, azaz a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezők, minden esetben adatszolgáltatásra kötelezettek.

A rendszeres adatszolgáltatásra nem kötelezett hulladéktermelő a környezetvédelemért felelős miniszter által elrendelt, statisztikai kiválasztási módszerekkel történő adatfelméréskor eseti adatszolgáltatásra köteles, amelyet a részére megküldött adatlapok kitöltésével és visszaküldésével teljesít.

Az adatszolgáltatás megkezdéséhez szükséges "előkészületek"

A hulladékbevallás elektronikus beküldéséhez szükséges, hogy az adott cég rendelkezzen KÜJ, KTJ számmal (a kizárólag hulladékot termelők is) és elektronikus meghatalmazással is az ÁNYK rendszerében, valamint be legyen jelentkezve a hulladékbevallásra kötelezettek rendszerébe a HIR-KOT adatlap elektronikus benyújtásával. Mindezen feltételek együttes megléte esetén lehet benyújtani elektronikusan a hulladékbevallást.

A hulladékbevallás kitöltése röviden

A hulladékbevallásról szóló adatlap-csomagban (HIR-EV) 6 különböző típusú oldalt lehet kitölteni, ezek sorrendben a következőek:

 

HIR-ÉV-főlap

Ezen kell kitölteni a cégadatokat (székhely, telephely, adatszolgáltatásért felelős, stb.). Minden egyes telephelyre külön hulladékbevallást kell kitölteni, azaz egy bevallás egy telephelyre vonatkozik.

 

HIR-ÉV-1

Ezen a lapon kell feltüntetni a telephelyen termelt hulladékokat, illetve hogy a hulladékokat mely engedéllyel rendelkező szervezetnek adták át. Azon cégeknek, melyek nem rendelkeznek hulladékgazdálkodási engedéllyel, csak ezt a lapot kell kitölteniük. Ilyenek lehetnek például a különböző ipari/termelő üzemek, ipari parkok, autószerelők, stb.

A hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cégek esetében ezen a lapon a saját tevékenységből (azaz hulladékkezelés) származó hulladékokat kell feltüntetni ezen a lapon.

 

HIR-ÉV-2

Ezt már csak a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cégek tölthetik ki, mivel itt már fel kell tüntetni, a hulladék származási helyét is. Ezen a lapon, ha a cég rendelkezik rá engedéllyel, lehet feltüntetni az előkezelést is. Az előkezelésből keletkező (másodlagos) hulladékokat a HIR-ÉV-1-es lapon kell pontosan feltüntetni.

A hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezők által átadott hulladékokat ezen a lapon kell feltüntetni.

 

HIR-ÉV-3

Hasznosítási/ártalmatlanítási adatlap, csak a hulladékhasznosítók, ártalmatlanítók tölthetik ki. Az ezen a lapon keletkező másodlagos hulladékok szintén a HIR-ÉV-1-es adatlapon kerülnek feltüntetésre. Az adatlap értelemszerűen nem tartalmaz hulladék átadás lapot, mivel a hulladék hasznosításra vagy ártalmatlanításra kerül.

 

HIR-ÉV-4

A hulladéklerakók (B3 alkategóriájú) számára kitöltendő adatlap a hulladék összetételére vonatkozóan.

 

HIR-ÉV-(E)PRTR

Ezt a lapot akkor kötelező kitölteni, ha az adott telephelyen képződő hulladékok évente kiszállított (hulladékkezelőnek átadott) mennyisége meghaladja a következő mennyiségeket (összesítve, nem hulladék kódonként):

  1. nem veszélyes hulladékok esetén 2000 tonna 
  2. veszélyes hulladékok esetén 2 tonna
Adatszolgáltatási időszakok

Az adatszolgáltatás veszélyes és nem-veszélyes hulladék esetén is naptári évente kötelező, kivéve veszélyes hulladék - kezelésre történő - átvétele esetében. Ilyen esetben naptári negyedévente kötelező a bevallás megtétele.

2015-től az autóbontóknak külön adatszolgáltatást kell  benyújtaniuk a hulladékbevalláson kívül.

Az oktatási intézmények papírgyűjtéséről nem kell majd adatszolgáltatást készíteniük, illetve nyilvántartást vezetniük!

Vonatkozó jogszabály, nyilvántartás

2015-től a hulladékbevallást a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről) alapján kell teljesíteni.

A rendelet alapján a hulladék termelője, gyűjtője, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról (a saját hulladék kezelése 2013-tól engedélyköteles!) nyilvántartást kell vezessen. Ebbe beletartozik a hulladék kereskedő és közvetítő is. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a telephelyre belépő és onnan kilépő anyag és a telephelyen képződő hulladék anyagforgalmi egyenlegét. A telephelyi nyilvántartás tartalmát a fenti rendelet melléklete határozza meg.

Extra adatszolgáltatások

A telephelyi nyilvántartásnak a mellékletben meghatározottakon túlmenően a hulladékká vált gépjárművekről szóló kormányrendeletben, az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendeletben, a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendeletben, valamint az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendeletben, a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló kormányrendeletben és az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben  meghatározott hulladékfajtára vonatkozó adatokat is tartalmaznia kell.

Egyes meghatározott esetekben (IPPC köteles tevékenységek) és tevékenységek esetén anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként kell a nyilvántartást vezetni.

Az adatszolgáltatás során beküldött adatokat az OKIR rendszerben dolgozzák fel. Az adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezésétől számított 60 napon belül köteles az ÁNYK rendszeren keresztül bejelenteni a kötelezettségét az OKIR rendszerbe. Adatszolgáltatási kötelezettségének csak az az ügyfél tud eleget tenni, aki már rendelkezik KÜJ és KTJ számmal.

Hulladékbevallások határideje

A bevallások beküldési határidejei a következők:

  • A keletkezett (termelt) veszélyes és nem veszélyes hulladékokról a tárgyévet követő év március 1.
  • Kereskedelem vagy kezelés céljából átvett nem veszélyes hulladékok esetén a tárgyévet követő március 1.
  • Veszélyes hulladék kezelésre vagy kereskedelemre való átvétele esetén a tárgynegyedévet követő 8. munkanap
0
0
0
s2sdefault

Ez a weblap sütiket (cookie) használ. Amennyiben folytatja a weblap olvasását, ezzel hozzájárul a sütik használatához. Többet megtudhat róla itt   Elfogadom