Részletes keresés

környezetvédelmi szolgáltatás

Üdvözöljük a Sövit Környezetvédelmi Kft. honlapján!

Üdvözöljük
a Sövit Környezetvédelmi Kft.
honlapján!

Sövit Környezetvédelmi Kft.

környezetvédelmi szolgáltatások

Cégünk széleskörű környezetvédelmi szolgáltatásokkal áll az Ön rendelkezésére

Környezetvédelmi szolgáltatások

hulladékvásár

Látogassa meg hulladekvasar.hu honlapunkat. Hulladék eladási, szállítási, átvételi hirdetések ingyenes feltöltése és böngészése! Kattintson a képre!

Hulladékvásár

környezetvédelmi fórum

Honlapunkon különböző fórumokon tehetik fel kérdéseiket látogatóink és vitathatják meg a különböző környezetvédelmi kérdésekkel kap- csolatos problémáikat.

Fórum

Arrow
Arrow
1
2
3
4
Slider
0
0
0
s2sdefault

A Sövit Környezetvédelmi Kft. nagy tapasztalattal vállalja a fémkereskedelmi engedély megszerzéséhez szükséges engedélykérelmi dokumentáció, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó környezetvédelmi engedélyeztetési dokumentációk összeállítását. Árajánlat kéréshez, vagy az engedélyeztetéssel kapcsolatos kérdéseinek feltételéhez kérjük lépjen kapcsolatba cégünkkel a kapcsolat oldalon található elérhetőségeink valamelyikén.

Fémkereskedelmi engedéllyel végezhető tevékenységek

A 2013. évi CXL. törvény rendelkezései értelmében kizárólag fémkereskedelmi engedély birtokában végezhető fémkereskedelmi engedélyköteles anyag Magyarország területén történt felvásárlása, értékesítése, tárolása, raktározása, szállítása, fuvarozása és hasznosítása, ide értve a Magyarország területén végzett, magyarországi székhellyel nem rendelkező külföldi vállalkozás által folytatott fémkereskedelmi tevékenységet, melyet a 443/2013. (XI.27) Korm. rendelet határon átnyúló szolgáltatásként definiál.

Fémkereskedelmi engedélyköteles anyag meghatározása

Fémkereskedelmi engedélyköteles anyagnak kell tekinteni a törvényben meghatározott fémet, annak törmelékét vagy ötvözetét tartalmazó dolgot, kivéve a fémtermékek előállítását üzletszerűen folytató gazdasági szervezet által előállított elsődleges alapanyagot, félgyártmányt, valamint a gumiabroncsot és a csomagolóanyagként betöltendő funkcióját még őrző csomagolást.

A törvényben meghatározott fémek: Alumínium, Cink, Nikkel, Ólom, Ón, Réz, Vas,

valamint Antimon, Bizmut, Cirkónium, Kadmium, Kobalt, Króm, Magnézium, Mangán, Molibdén, Tantál, Titán, Vanádium,  Wolfram

Fémkereskedelmi engedély nélkül végezhető tevékenységek
  • saját tulajdonú fémkereskedelmi engedélyköteles anyag fémkereskedő részére történő értékesítése
  • egyéb jogszabályban meghatározott termékek vagy termékcsoportok – újrahasználata, hasznosítása vagy környezetkímélő ártalmatlanítása érdekében történő – visszavétele vagy visszaváltása
  • a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben meghatározott érmék Magyar Nemzeti Banktól való felvásárlása, azzal a feltétellel, hogy ezen érmék változatlan formában történő továbbértékesítése nem valósul meg
  • az Épített környezet átalakításáról és védelméről szóló törvény hatálya alá tartozó építmények építését vagy bontását végző személy által történő az e törvény szerinti építési vagy bontási tevékenységből származó fémkereskedelmi engedélyköteles anyag felvásárlása (a továbbértékesítés kizárólag fémkereskedő részére történhet)
  • hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző gazdálkodó szervezet hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenysége

fémkereskedőnek nem minősülő személy által végzett

a) saját tulajdonú

b) fémkereskedőtől beszerzett

c) fémkereskedőnek nem minősülő személytől beszerzett, a hulladékról szóló törvényben meghatározottak szerint mellékterméknek minősülő

fémkereskedelmi engedélyköteles anyag hasznosítása, ha a keletkezett anyag nem minősül fémkereskedelmi engedélyköteles anyagnak

Fémkereskedelmi engedély nélkül végezhető tevékenységek esetén figyelemmel kell lenni arra, hogy ha az értékesítésre felkínált anyag a 443/2013. (XI.27) Korm. rendeletben meghatározott felismerésre alkalmas jellemzővel rendelkezik, annak értékesítése kizárólag a fémkereskedelmi hatósághoz történő előzetes bejelentés mellett és a fémkereskedelmi hatóság visszaigazolását követően teljesíthető, valamint, hogy a fémkereskedőnek nem minősülő – nem természetes – személy fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot kizárólag szigorú számadású (a fémkereskedelmi hatóság által rendszeresített) anyagkísérő okmány birtokában szállíthat.

Meghatározott felismerésre alkalmas jellemzők

2. csatornafedél, csatornarács, vízelvezető csatorna elemek fémhulladéka

7. ipari elektronikai berendezés, villanyoszlop fémhulladék, trafóházak, elektromos betápláló transzformátor, elosztó szekrények

8. emléktábla fémhulladék

10. építőipar segédeszközeinek fémhulladéka (állványrendszer, zsalurendszer)

14. ipari és mezőgazdasági vízépítési berendezések és alkatrészek, zsilipek, árvízvédelmi berendezések és alkatrészei fémhulladéka

17. ipari eredetű kábel fémhulladéka, ólomkábelről lebontott ólomköpeny fémhulladék, légkábeltartó acélsodrony fémhulladék, nagyfeszültségű kábel fémhulladék (háztartási és irodai gépekből származó kábelhulladékok kivételével)

18. közlekedési műtárgy fémhulladéka (híd, hídkorlát, felüljáró)

20. vasúti alkatrészek (sín, síncsavar, kapcsolószerek, váltó), vasúti berendezések fémhulladéka, azok alkatrészeinek fémhulladéka

21. szobor/műtárgy (öntvény/szerelt) fémhulladék, kegyeleti dísztárgy fémhulladéka

22. tűzcsapok, tűzcsapszerelvények

23. telekommunikációs szolgáltatók eszközeinek, berendezéseinek fémhulladéka (pl. antennák, távközlési berendezések, távközlési aknafedél)

24. bálázott, préselt fémhulladék

Pénzügyi biztosíték, letét

A fémkereskedelmi engedély alapfeltétele a tevékenységi biztosíték, melynek összege telephelyenként 5 millió forint (több telephely esetén legfeljebb 25 millió forint). A telephely fenntartása nélkül folytatható tevékenység esetében a biztosíték összege 10 millió forint.

A tevékenységi biztosíték összege a későbbiekben mérsékelhető és alacsonyabb összegben történő megállapítását a fémkereskedő az alábbi esetekben kérheti:

  • tevékenységét fémkereskedelmi engedély birtokában 2 éve folyamatosan végzi és ezen idő alatt vele szemben a Fémtörvény szerinti bírság jogerősen nem került kiszabásra, ebben az esetben a megfizetett tevékenységi biztosíték 25%-kal csökkenthető
  • tevékenységét fémkereskedelmi engedély birtokában 1 éve folyamatosan végzi és ezen idő alatt vele szemben a Fémtörvény szerinti bírság jogerősen nem került kiszabásra, valamint előző évi bruttó árbevétele havi átlagban nem érte el a 10 millió forintot, ebben az esetben a megfizetett tevékenységi biztosíték 80%-kal csökkenthető
  • tevékenységét fémkereskedelmi engedély birtokában 2 éve folyamatosan végzi és ezen idő alatt vele szemben a Fémtörvény szerinti bírság jogerősen nem került kiszabásra, valamint előző évi bruttó árbevétele havi átlagban nem érte el a 25 millió forintot, de meghaladta a 10 millió forintot, ebben az esetben a megfizetett tevékenységi biztosíték 70%-kal csökkenthető

Tevékenységi biztosíték készpénz vagy pénzügyi biztosíték lehet.

Készpénzben nyújtott tevékenységi biztosítéknak minősül a fémkereskedelmi hatóság honlapján közzétett számlaszámra tevékenységi biztosíték céljából történt banki utalás.

Pénzügyi biztosítékként a visszavonhatatlan vagy a kizárólag olyan visszavonható pénzügyi biztosíték fogadható el, amely a visszavonás lehetőségét az engedélyező vámszerv, mint kedvezményezett jóváhagyásához is köti.

Telephely nélküli tevékenység

A fémtörvény alapján lehetőség van ún. telephely nélküli fémkereskedelmi engedélyt szerezni. Ebben az esetben azonban az engedéllyel rendelkező a fémhuladékkal kizárólag "papíron" kereskedhet. Nem lehet telephelye, nem szállíthat saját gépjárművekkel, még a saját hulladékának bértároltatását sem végezheti.

Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség
1. NAV

A fémkereskedelmi törvény szigorú nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a fémkereskedők és egyes esetekben a fémkereskedőnek nem minősülő vállalkozások számára.

A fémkereskedő: köteles a nyilvántartását a fémtörvényben valamint a hozzá tartozó végrehajtási rendeletben megfogalmazottak szerint kialakítani, a nyilvántartásában szereplő adatokról elektronikus úton napi valamint havi adatszolgáltatást benyújtani. A napi adatszolgáltatást legkésőbb a tárgynapot követő munkanapon éjfélig, a havi zárást a tárgyhónapot követő hónap 20.-ig kell benyújtani.

A határon átnyúló fémkereskedelmi tevékenységet folytató (magyarországi telephellyel nem rendelkező külföldi) kereskedő: nyilvántartási és havi adatszolgáltatási kötelezettsége nincs, de köteles a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag értékesítéséről eseményszerűen az értékesítést/vételt követő munkanapon adatot szolgáltatni.

Hasznosító (magyarországi székhellyel rendelkező): nyilvántartási kötelezettsége nincs, a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag beszerzéséről készült írásbeli megállapodást köteles az anyag átadásától számított 5 évig megőrizni, adatszolgáltatását elektronikus úton a szállítmány megérkezését megelőzően legalább 1 munkanappal köteles benyújtani.

Külföldi hasznosító: Egyéb rendelkezés hiányában nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsége nincs.

Elektronikus formában történő adatszolgáltatás: a fémkereskedelmi hatóság által közzétett, az ÁNYK rendszerben kitöltendő formanyomtatványok Ügyfélkapun keresztül történő benyújtása.

Az elektronikus formában történő adatszolgáltatás benyújtásának feltétele az előzetes ügyfélkapus regisztráció valamint az erre a célra rendszeresített Regisztrációs adatlap benyújtása a területileg illetékes vámszerv felé.

2. Környezetvédelem

További nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségük van a fémkereskedőknek a környezetvédelmi hatóság felé is, mely kötelezettségből eredően évente és/vagy negyedévente kell teljesíteniük a környezetvédelmi bevallásokat. Bővebben a bevallási kötelezettségről a hulladékbevallásról szóló oldalunkon olvashat. 

Fémhulladék kereskedelmére vonatkozó környezetvédelmi engedélyek

A törvényi meghatározások alapján a fémtartalmú hulladékkal végzett tevékenység (átvétel, előkezelés) is fémkereskedelmi engedély köteles. Az engedélykérelem tartalmi követelményei között szerepel a telephelyen folytatott tevékenységhez jogszabályban előírt, jogerős hatósági engedélyek (általában környezetvédelmi engedély) megszerzése, mint alapfeltétel.

Az ilyen tevékenységet végzőknek környezetvédelmi engedéllyel (hulladékszállítási, hulladék gyűjtési, hulladék kereskedelmi, hulladék előkezelési) is rendelkezniük kell, mely engedélyek megszerzése előfeltétele a fémkereskedelmi engedélykérelem beadásának (különben a fémkereskedelem engedélyeztetése felfüggesztésre kerül a szükséges környezetvédelmi engedélyek megszerzéséig).

Abban az esetben, ha a fémkereskedő a telephelyén nem csak fém, hanem más típusú hulladékokkal is kíván foglalkozni, akkor a tevékenység hulladékgazdálkodási engedélyei megszerzésének előfeltétele a telepengedély megszerzése is.

Ha a telephelyi begyűjtés mértéke meghaladja a napi 5 tonnát (évi 1250-1500 tonna, függően a heti munkanapok számától), abban az esetben előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása előzi meg a hulladékgazdálkodási engedély kiadását.

 

Az engedélyeztetés folyamata:

KIZÁRÓLAG FÉMKERESKEDELMI ENGEDÉLY KÖTELES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE ESETÉN (azaz, ha csak fémhulladékot vesznek át) NEM KELL TELEPENGEDÉLY!

 

Az engedélyezés menete (5 tonna/nap kapacitás alatt)

 

1. Telepengedély

    (kizárólag fémek esetén nem szükséges)

    Engedélyezés: 1-2 hónap 

2. Hulladékkezelési engedély

    Engedélyezés: 2,5 - 6 hónap

    (hivatalosan 2 hónap)

3. Fémkereskedelmi engedély

    Engedélyezés: kb. 1-2 hónap

 

Az engedélyeztetések között lehet átfedés, így a teljes időigény kb. 6-8 hónap.

 

Az engedélyezés menete 5 tonna/nap kapacitás felett

 

1. Előzetes vizsgálat

    eljárás 2,5 - 5 hónap (hivatalosan 2 hónap)

 

ilyen esetben csak az előzetes vizsgálat lezárulta után lehet folytatni az engedélyeztetést

 

 

jelentős környezeti hatás esetén

 

2. Telepengedély

    (kizárólag fémek esetén nem            szükséges)

   Engedélyezés: 1-2 hónap

 

3. Hatástanulmány benyújtásával    engedélyeztetés, majd           hulladékgazdálkodási en-       gedélyeztetés

 

4. Fémkereskedelmi engedély

    Engedélyezés kb. 1-2 hónap

 

Az engedélyeztetés

időigénye kb. 8-12 hónap.

 

nem jelentős környezeti hatás esetén

 

2. Telepengedély

    (kizárólag fémek esetén nem                    szükséges)

     Engedélyezés: 1-2 hónap

 

3. Hulladékkezelési engedély

   Engedélyezés: 3 - 6 hónap

   (hivatalosan 2 hónap)

 

4. Fémkereskedelmi engedély

    Engedélyezés: kb. 1-2 hónap

 Az engedélyeztetések között lehet átfedés, így az időigény kb. 6-10 hónap.

 

 

0
0
0
s2sdefault

Ez a weblap sütiket (cookie) használ. Amennyiben folytatja a weblap olvasását, ezzel hozzájárul a sütik használatához. Többet megtudhat róla itt   Elfogadom