Részletes keresés

környezetvédelmi szolgáltatás

Üdvözöljük a Sövit Környezetvédelmi Kft. honlapján!

Üdvözöljük
a Sövit Környezetvédelmi Kft.
honlapján!

Sövit Környezetvédelmi Kft.

környezetvédelmi szolgáltatások

Cégünk széleskörű környezetvédelmi szolgáltatásokkal áll az Ön rendelkezésére

Környezetvédelmi szolgáltatások

hulladékvásár

Látogassa meg hulladekvasar.hu honlapunkat. Hulladék eladási, szállítási, átvételi hirdetések ingyenes feltöltése és böngészése! Kattintson a képre!

Hulladékvásár

környezetvédelmi fórum

Honlapunkon különböző fórumokon tehetik fel kérdéseiket látogatóink és vitathatják meg a különböző környezetvédelmi kérdésekkel kap- csolatos problémáikat.

Fórum

Arrow
Arrow
1
2
3
4
Slider
0
0
0
s2sdefault
A Nemzeti Környezetvédelmi Program

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §-a rendelkezik a Települési Környezetvédelmi Program elkészítési kötelezettségéről.

A törvény – a hazai területi tervezési rendszereken (pl. településfejlesztés, vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés) túl – egy új típusú tervezés alapjainak megteremtését határozza meg, melynek keretében elrendelte a további környezetvédelmi tervezés alapját képező Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) létrehozását, mely program 1997 óta Magyarország környezetpolitikai céljainak és intézkedéseinek átfogó keretét adja meg. A Nemzeti Környezetvédelmi Program feladata meghatározni az ország környezeti céljait és az azok eléréséhez szükséges eszközöket, szem előtt tartva az ország természeti adottságait, a társadalom hosszú távú érdekeit és jövőbeni fejlődési irányait.

A jelenleg érvényes, 2014-2019 időszakra vonatkozó, 4. Nemzeti Környezetvédelmi Programot a Vidékfejlesztési Minisztérium dolgozta ki 2013. októberében az Európai Unió 7. Környezetvédelmi Cselekvési Programjának megfelelően.

 

Települési Környezetvédelmi Programok

Az elkészülő Települési Környezetvédelmi Programok törvényileg összhangban kell, hogy álljanak a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal, míg a Megyei Környezetvédelmi Programok kidolgozása során a települési önkormányzatokkal való egyeztetés szükséges. A törvény engedélyezi, hogy a települések közös programot dolgozzanak ki, amennyiben úgy látják, hogy környezetvédelmi problémáikat közösen jobban meg tudnák oldani.

A települési önkormányzat gondoskodik a Települési Környezetvédelmi Programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtáshoz szükséges feltételek biztosításáról, figyelemmel kíséri a feladatok megoldását, valamint szükség szerint – de legalább kétévente – felülvizsgálja a Programot. Fontos ezzel kapcsolatban a pontos értelmezésen túl a saját célok, feladatok, prioritások meghatározása és a megvalósítás eszközrendszerének kialakítása.

 

A Települési Környezetvédelmi Programok készítésének célja

A Települési Környezetvédelmi Program készítésének célja kettős: egyrészt a mind regionális, mind országos szinten prioritásnak tekintett környezeti problémák megoldását teszi lehetővé a szorgalmazott tevékenységek révén, ugyanakkor hatékony eszköznek kell bizonyulnia adott település (önkormányzat, lakosság, gazdálkodók) által a legfontosabbnak tekintett helyi környezeti problémák kezelésére. A környezeti problémák jellegét vizsgálva elmondható, hogy akadnak olyan környezeti ügyek, melyek a helyinél csak magasabb szintek bevonásával, koordinációjával kezelhetőek eredményesen.

A település átfogó, részletes Környezetvédelmi Programjának elkészítésének motivációja lehet – a törvényi kötelezettségen túl – az a cél, hogy a települési vezetők és a lakosok minél teljesebb képet kapjanak a településük környezeti állapotáról és a változtatások szükségességéről.

 

A Települési Környezetvédelmi Programok készítésének menete

Fontos, hogy a Települési Környezetvédelmi Program elkészítésekor is a környezetvédelem általános alapelvei érvényesüljenek, ugyanis az azonos elvekre épülő eszközök (pl. programok) is ekkor lesznek hatékonyak.

Amennyiben a települési résztvevők részéről is megfogalmazódik az igény a környezeti ügyekben történő megalapozott, tervezett és ütemezett előrelépésre, ezen kezdeményezések is a program keretei közé kerülnek.

Számba kell venni a Program készítését megelőző lépéseket, a felhasználható tevékenységek/dokumentumok körét:

 • a település elfogadott (környezeti) jövőkép, környezetpolitikai koncepció,
 • érvényes és környezetvédelmi szempontból is érdemlegesen használható Általános Rendezési Terv,
 • környezetvédelmi rendelet, környezeti állapotra vonatkozó adatok stb.

Az eltérő adottságok és lehetőségek miatt a Települési Környezetvédelmi Program elkészítése különböző módszereket és megoldásokat kíván.

 

A környezeti állapot felmérése és leírása

A szakmai és információs szempontból is megalapozott környezetvédelmi programok érdekében elengedhetetlen az aktuális környezeti állapot felmérése és leírása. Az állapotfelmérés lebonyolítása igen összetett feladat, tekintve, hogy a környezetre vonatkozó információk nehezen fellelhetők és hozzáférhetők. Az említett rész bontása igen sokféle lehet, a következő alapvető felosztás javasolt: a település területhasznosítási szerkezetének ismertetése; a levegő, víz, talaj állapota; élővilág és természetvédelem; ember (környezet-egészségügy); infrastruktúra környezeti vonatkozásai; zaj- és rezgés terhelés; hulladékgazdálkodás; belterületi zöldfelület-gazdálkodás; a környezeti állapot javítására tett intézkedések, vagy arra irányuló tevékenység felmérése.

 

A környezeti állapot értékelése

A környezeti állapot leírását követően lehetőség nyílik az állapotértékelésre. Ekkor tárulnak fel a valós környezeti problémák (probléma kataszter), melyek közül meghatározandók a jelen Települési Környezetvédelmi Program keretében megoldandó problémák. Értékek lehetnek ugyanakkor erőforrások, természeti ill. kulturális értékek, tartalékterületek. Az állapotértékelés nyomán fellelhetőek a kedvezőtlen állapotért felelős területek (ágazat, termelőüzem stb.), továbbá elemezhető a korábbi intézkedések, beavatkozások eredménye. Mindez segítséget nyújthat a probléma megoldásának hatékonyabb eszközét megtalálni.

Rendkívül fontos lépés az elérendő célok meghatározása, melyek csak egy része fogalmazható meg konkrét környezeti célállapot formájában, azonban teljesítésük utólag minden esetben értékelhető kell legyen. Korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy egy-egy település esetében is sokkal több cél fogalmazható meg, mint amelynek megoldására a program időszakában reális lehetőség nyílhatna. Ez esetben lényeges a célok közötti fontossági sorrend felállítása. A prioritások tisztázását követően nyílik lehetőség a kiválasztott problémák megvalósítását legjobban szolgáló feladatok, eszközök és megoldások kijelölésére.

 

A program összeállítása

Az elemzések leírása során nevesíthetőek azon elemek, melyek mentén a program összeállítása megkezdődik. A szakmai feladatok mellett a programban megnevezendő az ütemterv, a végrehajtás felelősei és szervezetei, a megvalósítás költsége és annak tervezett pénzügyi forrásai, valamint az egyes célok teljesítésének eredményjelzői.

A Települési Környezetvédelmi Programnak tartalmaznia kell:

 1. a települési környezet tisztasága,
 2. a zöldterület gazdálkodás,
 3. az energiagazdálkodás,
 4. a helyi közlekedésszervezés,
 5. a lakossági és közszolgáltatási eredetű zaj-, rezgés- és légszennyezés elleni védelem,
 6. a csapadékvíz-elvezetés,
 7. az ivóvízellátás,
 8. a kommunális szennyvízkezelés, -gyűjtés, -elvezetés, -tisztítás,
 9. a kommunális hulladékkezelés,
 10. a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításának és a környezetkárosodás csökkentésének, településre vonatkozó feladatait és előírásait.

 

Szolgáltatásunk

A Sövit Környezetvédelmi Kft. vállalja Települési Környezetvédelmi Programok elkészítését, vagy esedékes felülvizsgálatát. Elérhetőségeink a kapcsolat oldalunkon találhatóak.

0
0
0
s2sdefault

Ez a weblap sütiket (cookie) használ. Amennyiben folytatja a weblap olvasását, ezzel hozzájárul a sütik használatához. Többet megtudhat róla itt   Elfogadom