Részletes keresés

környezetvédelmi szolgáltatás

Üdvözöljük a Sövit Környezetvédelmi Kft. honlapján!

Üdvözöljük
a Sövit Környezetvédelmi Kft.
honlapján!

Sövit Környezetvédelmi Kft.

környezetvédelmi szolgáltatások

Cégünk széleskörű környezetvédelmi szolgáltatásokkal áll az Ön rendelkezésére

Környezetvédelmi szolgáltatások

hulladékvásár

Látogassa meg hulladekvasar.hu honlapunkat. Hulladék eladási, szállítási, átvételi hirdetések ingyenes feltöltése és böngészése! Kattintson a képre!

Hulladékvásár

környezetvédelmi fórum

Honlapunkon különböző fórumokon tehetik fel kérdéseiket látogatóink és vitathatják meg a különböző környezetvédelmi kérdésekkel kap- csolatos problémáikat.

Fórum

Arrow
Arrow
1
2
3
4
Slider
0
0
0
s2sdefault

A SÖVIT Környezetvédelmi Kft. vállalja hulladék ártalmatlanítási engedély kérelmek elkészítését - mely egyaránt vonatkozhat veszélyes- és nem-veszélyes hulladékra - valamint  a kérelem nyomon követését egészen az engedély megszerzéséig.

Ha cégünkre bízza a hasznosítási engedély kérelem összeállítását és az engedélyezés koordinálását, akkor az a vonatkozó jogszabályban, a 439/2012 (XII. 29.) Korm. rendeletben is előírt végzettséggel illetve szakértői jogosultsággal rendelkező készíti azt el. A hulladék ártalmatlanítási engedélykérelem elkészítése az alábbi szolgáltatások elvégzését foglalja magában:

  • Személyes konzultáció után, rövid idő alatt (2-3 hét) összeállítjuk hulladékkezelési (hasznosítási) engedély kérelmét.
  • Szakmai tapasztalataink alapján hasznos tanácsokkal látjuk el a hulladékkezeléssel kapcsolatos kérdésekben.
  • Az engedély kérelemmel együtt a KAR alap nyilvántartási rendszerbe való bejelentkezést ingyenesen megtesszük, mely után a szükséges KÜJ és KTJ azonosítókat kapja meg.
  • Szükség szerint elkészítjük a tevékenységére vonatkozó havária tervet
  • Az engedélyeztetés során tartjuk a kapcsolatot az engedélyező, valamint a többi szakhatósággal is.
  • Cégünk munkatársai rendelkeznek a szükséges jogosultsággal az engedély kérelem összeállításához.


A hulladék ártalmatlanításról általában

A hulladék ártalmatlanítás az új hulladékról szóló (2012. évi CLXXXV.) törvény definíciója szerint: minden olyan kezelési művelet, amely nem hasznosítás; ideértve azt a hulladékkezelést is, amely másodlagos jelleggel anyag-, vagy energiakinyeréssel jár. Hulladékártalmatlanítás például a hulladék égetése és a hulladéklerakóba történő lerakás is.

Az engedélyezést tekintve szigorodtak a feltételek, a kérelem tartalmi követelménye megváltozott. Az alábbi pontokban foglaltuk össze milyen, eddig nem szükséges dokumentumokat és adatokat kell még benyújtani a hatósághoz:

   • a tervezett kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény, telephely jogerős használatbavételi vagy fennmaradási engedély másolatát,
   • a kezelés technológiájával kapcsolatban:
      - a kezelés során felhasználni kívánt segédanyagokat, biológiai kezelés esetében a kezelőtelepen képződő csurgalékvíz összegyűjtésének  és kezelésének módját,
- a kezelés során képződött anyagok és hulladék mennyiségét, annak tervezett kezelési módját, további felhasználási lehetőségeit,
- a kezelés anyagmérlegét,
- a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat,
   • a kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági célt; hasznosítás esetén az előállítani kívánt anyag vagy termék előállításával, gyártásával vagy forgalomba hozatalával járó környezetvédelmi és gazdasági előnyt, hasznot, továbbá a Ht. 9. • (1) bekezdésében meghatározottak szerint a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó igazolást;
   • a kezelési tevékenység végzéséhez szükséges, a kérelmező rendelkezésére álló pénzügyi eszközöket, azok garanciáit, valamint a meglétükre vonatkozó igazolást; a céltartalék képzésére vonatkozó tervet,
    • a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot;
    • a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására vonatkozó tervet;
    • szükség esetén a monitoringra vonatkozó részletes tervet, a tevékenység felhagyására vonatkozó részletes tervet (utógondozás);
   • ha a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló kormányrendelet környezetvédelmi megbízott alkalmazását írja elő, akkor annak igazolását;
    • az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásának másolatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmezőnek az állami adó- és vámhatóságnál lejárt köztartozása nincs, vagy igazolás hiányában nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;
    • a kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, 11. • szerinti nyilatkozatot,
a) büntetőjogi felelősségét a bíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott környezetkárosítás, természetkárosítás vagy hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen megállapította-e,
b) hulladékgazdálkodási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e,
c) a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti kármentesítési kötelezettségét jogerősen megállapították-e, és a teljesítésre megállapított határidő lejártáig kötelezettségét teljesítette-e;
d) bármilyen, általa vagy olyan gazdasági társaság által folytatott korábbi tevékenysége, amelynek vezető tisztségviselője volt, eredményezte-e azt, hogy a felszámolást követően hátrahagyott hulladék kezeléséről költségvetési forrásból az államnak, a megyei vagy a települési önkormányzatnak kellett gondoskodnia.
    • nyilatkozatot arról, hogy az engedély kérelmezője figyelembe vette-e a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét


További szigorítás, hogy hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet a kérelmező szakirányú végzettséggel rendelkező alkalmazottja, vagy a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján a hulladékgazdálkodás részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti el.
 

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet előírása szerint a veszélyes és nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása, hasznosítása telephely engedély köteles tevékenység lett. Akik kizárólag fémkereskedelmi engedély köteles tevékenységet végeznek, azokra e jogszabály nem vonatkozik. Aki fémkereskedelmi engedély köteles tevékenység mellett más hulladék típus begyűjtésével, kezelésével foglalkozik, azoknak is telephely engedély kell kérniük.


A hulladék ártalmatlanítási engedély igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet szerint jelenleg 500 000 Ft, melyet a területileg illetékes Környezetvédelmi Hatóság számlájára kell befizetni lehetőleg még az engedélykérelem beadása előtt.

Települési hulladék hasznosítása esetében további 27700 Ft-ot kell a Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (volt ÁNTSZ) felé fizetni.

Több hulladékkezelési tevékenység egyidejű végzése esetén az adott kezelési tevékenységhez tartozó igazgatási szolgáltatási díjak összeadandóak. Veszélyes hulladék esetében az igazgatási szolgáltatási díjak a hulladékkezeléshez rendelt összeg 150%-ára módosulnak.

A környezetvédelmi hatóság ügyintézési határideje hulladék ártalmatlanítási engedély esetében a beadástól számított 60 nap, melybe nem számít bele a szakhatóság megkeresésétől az állásfoglalás megküldéséig eltelt idő.

Kérjük hulladék ártalmatlanítási engedélyre vonatkozó árajánlat kéréséhez hívjon minket, vagy használja a kapcsolat oldalon lévő panelt.

0
0
0
s2sdefault

Ez a weblap sütiket (cookie) használ. Amennyiben folytatja a weblap olvasását, ezzel hozzájárul a sütik használatához. Többet megtudhat róla itt   Elfogadom