Részletes keresés

környezetvédelmi szolgáltatás

Üdvözöljük a Sövit Környezetvédelmi Kft. honlapján!

Üdvözöljük
a Sövit Környezetvédelmi Kft.
honlapján!

Sövit Környezetvédelmi Kft.

környezetvédelmi szolgáltatások

Cégünk széleskörű környezetvédelmi szolgáltatásokkal áll az Ön rendelkezésére

Környezetvédelmi szolgáltatások

hulladékvásár

Látogassa meg hulladekvasar.hu honlapunkat. Hulladék eladási, szállítási, átvételi hirdetések ingyenes feltöltése és böngészése! Kattintson a képre!

Hulladékvásár

környezetvédelmi fórum

Honlapunkon különböző fórumokon tehetik fel kérdéseiket látogatóink és vitathatják meg a különböző környezetvédelmi kérdésekkel kap- csolatos problémáikat.

Fórum

Arrow
Arrow
1
2
3
4
Slider
0
0
0
s2sdefault

A SÖVIT Környezetvédelmi Kft. nagy tapasztalattal vállalja hulladék előkezelési engedélykérelmek elkészítését - mely egyaránt vonatkozhat veszélyes- és nem-veszélyes hulladékokra, valamint  a kérelem nyomonkövetését egészen az engedély megszerzéséig. Kapcsolódó referenciáinkat az oldal alján találja.

Cégünk a hulladék előkezelési engedélykérelem összeállítását a jelenleg hatályos 439/2012 (XII.29.) Korm. rendelet előírásai szerint végzi.

A hulladék előkezelésről bővebben

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény  továbbra is tartalmazza az előkezelés fogalmát, de a korábban előkezelésként végzett tevékenység már a hasznosítás, ártalmatlanítás előkészítő tevékenységeként engedélyeztethető/értelmezendő. A törvény meghatározása szerint az előkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Mit jelent előkezelés?

A hulladék előkezelési tevékenység (pl. szétszerelés, darabolás, darálás, stb.) után az előállított anyag még nem kerül ki a hulladék besorolás alól, azaz továbbra is hulladékként kell kezelni, nem adható el termékként, vagy áruként. Azonban fontos megemlíteni, hogy a kizárólag hulladék gyűjtési engedéllyel rendelkező telephelyekkel ellentétben az előkezelt hulladék EWC-kódja megváltozhat (általában meg is változik). Például elektromos berendezés átvételekor a hulladék meglévő EWC-besorolása bontás után akár több új EWC-kódra is szétválhat a különböző bontott alkatrészek anyagminősége szerint.

Az engedélyezés követelményei

Az engedélyezés hasonló követelmények teljesítésével kezdeményezhető mint a hasznosítás vagy ártalmatlanítás. A  kérelem tartalmi követelményeit a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza. Az alábbi pontokban foglaltuk össze milyen dokumentumokat kell benyújtani a hatósághoz:

• engedélyérelmi dokumentáció

• érvényes telepengedély, melynek megszerzéséhez szükséges környezetvédelmi tervfejezet elkészítése is,

• a kezelési tevékenység végzéséhez szükséges, a kérelmező rendelkezésére álló pénzügyi eszközök, azok garanciáinak, valamint a meglétükre vonatkozó igazolások beadása és a céltartalék képzésére vonatkozó terv,

• a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentum (érvényes biztosítási kötvény),

• a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására vonatkozó terv,

• szükség esetén a monitoringra vonatkozó részletes terv, a tevékenység felhagyására vonatkozó részletes terv (utógondozás),

• környezetvédelmi megbízotti szerződés,

• NAV nullás igazolás, vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés igazolása,

• nyilatkozatok környezet (nem) károsításáról és a hátrányos helyzetben lévő álláskeresők alkalmazásának elősegítéséről (elkészítjük, csak alá kell írni)

Telepengedélyezés

 Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet előírása szerint a veszélyes és nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, ártalmatlanítása és hasznosítása telepengedély köteles tevékenység lett.

Fontos megemlíteni, hogy azon cégeknek, amelyek kizárólag fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységet végeznek, a jogszabály szerint nem szükséges telepengedéllyel rendelkezniük. Viszont ha fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenység mellett más hulladéktípus begyűjtésével, kezelésével foglalkoznak, akkor már szükséges a  telepengedély megléte.

 A hulladék előkezelési engedélykérelem elkészítése részünkről az alábbi szolgáltatásokat foglalja magában:
  • Személyes, telephelyen történő konzultáció után, rövid idő alatt (1-2 hét) összeállítjuk a hulladék előkezelési engedélykérelmet a szükséges, ügyfél által csak aláírandó nyilatkozatokkal.
  • Csatoljuk az engedélykérelmi dokumentációhoz a szükséges hulladékgazdálkodási szakértői jogosultságunkat (is), mely szükséges az engedélykérelem elfogadásához.
  • Többféle konstrukcióban köthetünk az adott céggel környezetvédelmi megbízási szerződést (minimálártól kezdve a komplex szerződésig), melynek megléte szükséges az engedélykérelem hiánytalan beadásához.
  • Amennyiben szükséges, elkészítjük a telepengedélyezési dokumentációhoz szükséges környezetvédelmi tervfejezetet is (magához a telepengedélyezéshez csak egy formanyomtatványt kell kitölteni, illetve helyszínrajzot csatolni).
  • Szükség esetén szakmai, jogszabályi tanácsadás.
  • Az engedélykérelem összeállításával együtt ingyenesen megtesszük (ha ez szükséges) a KAR alap nyilvántartási rendszerbe való bejelentkezést, mely után a működéshez szükséges KÜJ és KTJ azonosítókat megkapja a cég.
  • A kérelem elkészítéséhez szükségessé vált havária tervet kidolgozzuk.
  • Tartjuk a kapcsolatot az engedélyező hatósággal.
  • Az esetleges hiánypótlásokat elkészítjük. Ugyanakkor a nagyszámú engedélyeztetés során felhalmozódott tapasztalatunk felhasználásával maximálisan törekszünk a hiánypótlások elkerülésére, minimalizálására, így lecsökkentve az engedély kiadásának idejét.
Igazgatási szolgáltatási díj

A hulladék előkezelési engedély igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet szerint jelenleg 160 000 Ft, vagy 120 000 Ft, ha hasznosítási, vagy ártalmatlanítási műveletet előz meg. A díjat a területileg illetékes Környezetvédelmi Hatóság számlájára kell befizetni lehetőleg még az engedélykérelem beadása előtt a hiánypótlás elkerülésének érdekében.

Települési hulladék előkezelése esetében további 27700 Ft-ot (veszélyes hulladék esetén 24200 Ft) kell a Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (volt ÁNTSZ) felé fizetni.

Több hulladékkezelési tevékenység egyidejű végzése esetén az adott kezelési tevékenységhez tartozó igazgatási szolgáltatási díjak összeadandóak. Veszélyes hulladék előkezelési engedély esetében az igazgatási szolgáltatási díjak a hulladékgazdálkodáshoz rendelt összeg 150 %-ára módosulnak.

A környezetvédelmi hatóság ügyintézési határideje hulladék előkezelési engedély esetében a beadástól számított 60 nap, melybe nem számít bele a szakhatóság megkeresésétől az állásfoglalás megküldéséig eltelt idő és a hiánypótlás ideje.

Kérjük hulladék előkezelési engedélyre vonatkozó árajánlat kéréséhez hívjon minket, vagy használja a kapcsolat oldalon lévő elérhetőségeink valamelyikét.

Referenciáink a témában:

 

ABERenault-Duó Kft.

Acél Kunfer Kft.

Argentum Metallicum Kft.

Auto Mandy Car Kft.

CU KER Kft.

Ecoferet Kft.

E-Metal Kft.

Ferro Chrom Kft.

Hungaro Elektronik Trade Kft.

Jázmin Game Kft.

Keripszol Bt.

Kun és Társa Kft.

Super Office Center Kft.

Szatmári Kft.

Sziget-Metal Kft.

Terra-Városkút Kft.

Using-invest Kft.

0
0
0
s2sdefault

Ez a weblap sütiket (cookie) használ. Amennyiben folytatja a weblap olvasását, ezzel hozzájárul a sütik használatához. Többet megtudhat róla itt   Elfogadom