Részletes keresés

környezetvédelmi szolgáltatás

Üdvözöljük a Sövit Környezetvédelmi Kft. honlapján!

Üdvözöljük
a Sövit Környezetvédelmi Kft.
honlapján!

Sövit Környezetvédelmi Kft.

környezetvédelmi szolgáltatások

Cégünk széleskörű környezetvédelmi szolgáltatásokkal áll az Ön rendelkezésére

Környezetvédelmi szolgáltatások

hulladékvásár

Látogassa meg hulladekvasar.hu honlapunkat. Hulladék eladási, szállítási, átvételi hirdetések ingyenes feltöltése és böngészése! Kattintson a képre!

Hulladékvásár

környezetvédelmi fórum

Honlapunkon különböző fórumokon tehetik fel kérdéseiket látogatóink és vitathatják meg a különböző környezetvédelmi kérdésekkel kap- csolatos problémáikat.

Fórum

Arrow
Arrow
1
2
3
4
Slider
0
0
0
s2sdefault

Nemzetközi hulladékexport-import esetén számos bonyolult kérdés merül fel a szükséges környezetvédelmi engedélyeztetéssel kapcsolatban. Jelen oldalunkon ezen kérdéseket és a rájuk adandó válaszokat mutatjuk be részletesen.

Hulladékszállítás

Nemzetközi hulladékszállítás esetén a szállító cégnek rendelkeznie kell a szállításhoz szükséges engedélyekkel. Magyar cég számára a nemzetközi hulladékszállításhoz alapkövetelmény az országos hulladékszállítási engedély megléte, melyet az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség ad ki a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglalt követelmények alapján benyújtott engedélykérelemre.

Abban az esetben, ha a hulladék szállítója ténylegesen csak a hulladék szállítását végzi, azaz a hulladék nem a szállító tulajdona, akkor a hulladék behozatal, vagy kivitel engedélyeztetését (lásd cikkünkben később részletesen) nem a szállító cégnek, hanem a hulladék tulajdonosának kell végeznie. A nemzetközi hulladékszállítás feltételrendszere különbözik a belföldi hulladékszállítástól, melyről külön cikket talál a honlapunkon.

Nemzetközi jogi háttér

A nemzetközi hulladékbehozatalt, -kivitelt a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK RENDELET szabályozza az alábbi esetekben:

a) tagállamok közötti szállítás, amely Közösségen belül vagy harmadik országokon keresztül történik;

b) harmadik országokból a Közösségbe történő behozatal;

c) a Közösségből harmadik országokba történő kivitel;

d) valamely harmadik országból egy másikba, a Közösség területén történő átszállítás.

Az előzetes írásbeli bejelentés és az engedélyeztetés szükségességének esetei

Nem szükséges előzetes írásbeli bejelentés és engedélyeztetés (zöld listás hulladékok)

Előzetes írásbeli bejelentés és engedélyeztetés lefolytatása nélkül lehet szállítani az Európai Unió tagországain belül (néhány kivétellel) az alábbi hulladékokat, ha a szállított hulladék mennyisége meghaladja a 20 kg-ot:

a) a III. vagy IIIB. mellékletben felsorolt hulladék;

b) azok a hulladékkeverékek, amelyeket a III. mellékletben nem egy kód alá soroltak be, és két vagy több, a III. mellékletbe sorolt hulladék keverékei, feltéve hogy e keverékek összetétele nem akadályozza a környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő hasznosításukat, és feltéve hogy ezeket a keverékeket a IIIA. melléklet felsorolja, az 58. cikkel összhangban.

Fontos, hogy a környezetvédelmi kísérőokmányok kitöltése és a környezetvédelmi bevallás megtétele ettől függetlenül kötelező ebben az esetben is (a későbbiekben ismertetjük). Továbbá a hulladék tulajdonosa és a célállomás (általában hasznosító) között érvényes szerződésnek kell lennie.

A szállítást szervező személy és a hulladék hasznosítását végző címzett közötti szerződésnek a szállítás megkezdésekor érvényesnek kell lennie, és tartalmaznia kell a szállítást szervező személy alábbi kötelezettségét arra az esetre, ha a hulladék szállítása vagy hasznosítása nem teljesíthető, vagy illegális szállítás történt, vagy a címzett alábbi kötelezettségét arra az esetre, ha ez a személy nincs abban a helyzetben, hogy a hulladék szállítását vagy a hasznosítást befejezze (például mert fizetésképtelen):

a) a hulladék visszavétele vagy hasznosításának más módon történő biztosítása, és

b) amennyiben szükséges, ideiglenes tárolásáról való gondoskodás.

Az érintett illetékes hatóságok kérésére a szállítást szervező személy vagy a címzett köteles a szerződés egy példányát részükre megküldeni.

 

Szükséges előzetes írásbeli bejelentés és engedélyeztetés (sárga listás hulladékok)

Az alábbi hulladékok szállítását engedélyeztetni kell az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséggel abban az esetben, ha az indítási ország Magyarország:

Ha a szállítás ártalmatlanítási művelet elvégzése céljából történik, akkor minden hulladék esetében szükséges az engedélyeztetés

Ha a szállítás hasznosítási művelet elvégzése céljából történik, akkor az alábbi esetekben szükséges az engedélyeztetés:

  • a IV. mellékletben felsorolt hulladékok, melyek magukban foglalják többek között a bázeli egyezmény II. és VIII. mellékletében felsorolt hulladékokat is;
  • a IVA. mellékletben felsorolt hulladékok;
  • azok a hulladékok, amelyeket a III., IIIB., IV. vagy IVA. mellékletben nem egy kód alá soroltak be;
  • azok a hulladékkeverékek, amelyeket a III., IIIB., IV. vagy IVA. mellékletben nem egy kód alá soroltak be.

Az engedélyeztetést mindig a hulladék feladási országának környezetvédelmi hatóságánál szükséges lefolytatni.

Engedélyeztetés, előzetes bejelentés

A bejelentés megtétele során a bejelentőlapot és annak kísérődokumentumait kell benyújtani az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség részére. A bejelentés kiterjed a hulladéknak az eredeti küldési helyéről kezdődő szállítására, a hasznosításra és az ártalmatlanításra, beleértve az azokat megelőző műveleteket is. Minden bejelentés csak egy hulladékazonosító kódra vonatkozhat, kivéve hulladékkeverékek esetén.

A bejelentés az alábbi okmányokkal történik:

-          bejelentőlap (IA. melléklet)

-          ahol szükséges, a kísérődokumentum (IB. melléklet)

-          valamint csatolni kell a II. melléklet 1. részében felsorolt információkat és dokumentumokat is.

Amennyiben a bejelentő nem az eredeti termelő, akkor a termelőnek szintén alá kell írni a bejelentőlapot.

-          A bejelentő és a címzett közötti szerződés megkötése:

A bejelentő az 5. cikkben foglalt szerződés szerint köti meg a szerződést a címzettel a bejelentett hulladék hasznosítására vagy ártalmatlanítására. A szerződés létezését tanúsító nyilatkozatot az IA. melléklettel összhangban a bejelentéssel egyidejűleg át kell adni az érintett illetékes hatóságoknak.

-          Pénzügyi garancia vagy ezzel egyenértékű biztosítás létesítése:

A bejelentő köteles ilyen értelmű nyilatkozatot tenni az IA. melléklet szerinti bejelentőlap megfelelő részének kitöltésével.

A pénzügyi garancia vagy ezzel egyenértékű biztosításnak az alábbiakat kell fedeznie:

a) fuvarozási költségek;

b) a hasznosítás vagy ártalmatlanítás költségei, beleértve a szükséges előkezelési műveletek költségét is; és

c) 90 napos tárolás költsége.

A garancia kedvezményezettje az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

-          engedély (hasznosítónak)

-          fuvarozók engedélye

-          hulladék összetétele

-          eljárási díj befizetésének igazolása

Tranzit-szállítmányok

Hulladékok más országokon történő átszállítása esetén azok környezetvédelmi hatóságait az engedélyeztetés során megkeresett környezetvédelmi hatóság keresi meg az engedélyeztetéssel kapcsolatban.

Adatszolgáltatás, bevallás

1. A nemzetközi hulladékexportról és importról a hulladék tulajdonosának minden évben egyszer el kell készítenie az alap hulladékgazdálkodási bevallást. A bevallást a megelőző évről minden év március 1-ig kell beküldeni a területileg illetékes környezetvédelmi hatósághoz elektronikusan.

2. A nemzetközi hulladék kivitellel és behozatallal kapcsolatban az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek (OKTF) is szükséges adatot szolgáltatni a következők szerint:

Zöldhulladék esetén

Hulladék kivitel esetén a szállítólevelek másolatait negyedévenként be kell nyújtani az OKTF-nek. A benyújtott szállítólevélen már igazolni kell az átvevő hasznosító pecsétjével a hulladék hasznosulását, ami a negyedév vége felé történő szállításoknál nem mindig egyszerű.

Hulladék behozatal esetén a szállítólevelek másolatait 3 napon belül kell megküldeni az OKTF-nek.

Szállítólevélen jelen esetben a 1013/2006/EK rendelet 7. mellékletét (Annex VII.) értjük, ahol:

A bejelentést nem igénylő hulladékok nyomon követésének érdekében a küldő ország joghatósága alá tartozó, a szállítást szervező személy köteles biztosítani, hogy a hulladékot a VII. mellékletben szereplő dokumentummal kísérjék. A szállítást szervező személy a szállítás megkezdése előtt, valamint a hasznosító intézmény, laboratórium vagy a címzett a hulladék megérkezésekor köteles aláírni a VII. mellékletben szereplő dokumentumot.

Európai közösségen kívüli szállítás

Az európai közösségen kívüli szállításokat az 1418/2007/EK rendelet szabályozza, melyben a hulladék export-import szabályok országokra lebontva szerepelnek.

Kivételek

2015. december 31-ig minden fajta hulladék szállítását engedélyeztetni kell Romániába.

További kérdés, vagy árajánlatkérés esetén cégünk elérhetőségeit a kapcsolat oldalon találja meg 

0
0
0
s2sdefault

Ez a weblap sütiket (cookie) használ. Amennyiben folytatja a weblap olvasását, ezzel hozzájárul a sütik használatához. Többet megtudhat róla itt   Elfogadom