Részletes keresés

környezetvédelmi szolgáltatás

Üdvözöljük a Sövit Környezetvédelmi Kft. honlapján!

Üdvözöljük
a Sövit Környezetvédelmi Kft.
honlapján!

Sövit Környezetvédelmi Kft.

környezetvédelmi szolgáltatások

Cégünk széleskörű környezetvédelmi szolgáltatásokkal áll az Ön rendelkezésére

Környezetvédelmi szolgáltatások

hulladékvásár

Látogassa meg hulladekvasar.hu honlapunkat. Hulladék eladási, szállítási, átvételi hirdetések ingyenes feltöltése és böngészése! Kattintson a képre!

Hulladékvásár

környezetvédelmi fórum

Honlapunkon különböző fórumokon tehetik fel kérdéseiket látogatóink és vitathatják meg a különböző környezetvédelmi kérdésekkel kap- csolatos problémáikat.

Fórum

Arrow
Arrow
1
2
3
4
Slider
0
0
0
s2sdefault

A SÖVIT Környezetvédelmi Kft. vállalja hulladék hasznosítási engedélykérelmek elkészítését - mely egyaránt vonatkozhat veszélyes- és nem-veszélyes hulladékokra, valamint a kérelem nyomon követését egészen az engedély megszerzéséig. A hulladék hasznosítással kapcsolatos referenciáinkat a lap alján találja meg.

Mit jelent a hulladék hasznosítás?

A hulladékról szóló törvény (2012. évi CLXXXV. törvény) alapján a hulladékhasznosítás definíciója: bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Magyarul a hulladékhasznosítás után a hulladékból termék, alapanyag lesz, kikerül a hulladék besorolásból, azaz nem lesz többé EWC-kódja. A jogszabályban alkalmazott definíció szerint megszűnik az anyag hulladékstátusza.

A hulladék státusz megszűnésének feltételei

A hulladékról szóló törvény szerint a hulladékstátusz megszűnése abban az esetben áll fenn, ha az előállított anyagot:

a) meghatározott célra rendeltetésszerűen, általános jelleggel használják,

b) rendelkezik piaccal vagy van rá kereslet,

c) megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, és

d) használata összességében nem eredményez a környezetre vagy az emberi egészségre káros hatást.

 

Példák hulladék hasznosításra:

 • betontörés, osztályozás (tégla, cserép, stb. is)
 • műanyag darálás
 • autóbontás
 • fémöntés
 • brikettálás
 • hulladékok vizsgálatot követő átminősítése, stb.
Az engedélyezés követelményei

Az engedélyezés tartalmi követelményeit a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza. Az alábbi pontokban foglaljuk össze, hogy milyen dokumentumokat kell benyújtani a hatósághoz:

• érvényes telepengedély, melynek megszerzéséhez szükséges környezetvédelmi tervfejezet elkészítése is,

• a kezelési tevékenység végzéséhez szükséges, a kérelmező rendelkezésére álló pénzügyi eszközök, azok garanciáinak, valamint a meglétükre vonatkozó igazolások beadása és a céltartalék képzésére vonatkozó terv,

• a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentum (érvényes biztosítási kötvény),

• a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására vonatkozó terv,

• szükség esetén a monitoringra vonatkozó részletes terv, a tevékenység felhagyására vonatkozó részletes terv (utógondozás),

• környezetvédelmi megbízotti szerződés,

• NAV nullás igazolás, vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés igazolása,

• nyilatkozatok környezet (nem) károsításáról és a hátrányos helyzetben lévő álláskeresők alkalmazásának elősegítéséről

Telepengedélyezés

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet II. mellékletének 67. és 68. pontja szerint a veszélyes és nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély-köteles gyűjtése, ártalmatlanítása és hasznosítása telepengedély köteles tevékenység lett.

Fontos megemlíteni, hogy azon cégeknek, amelyek kizárólag fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységet végeznek, a jogszabály szerint nem szükséges telepengedéllyel rendelkezniük. Viszont ha fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenység mellett más hulladéktípus begyűjtésével, kezelésével foglalkoznak, akkor már szükséges a  telepengedély megléte. Fémkereskedelmi tevékenység során viszont kötelező engedélyeztetni a tevékenységet a Nemzeti Adó és Vámhivatallal (NAV) is.

 A hulladék hasznosítási engedélykérelem elkészítése részünkről az alábbi szolgáltatásokat foglalja magában:
 • Személyes, telephelyen történő konzultáció után, rövid idő alatt (1-2 hét) összeállítjuk a hulladékhasznosítási engedélykérelmet a szükséges, ügyfél által csak aláírandó nyilatkozatokkal.
 • Csatoljuk az engedélykérelmi dokumentációhoz a szükséges hulladékgazdálkodási szakértői jogosultságunkat (is), mely szükséges az engedélykérelem elfogadásához.
 • Többféle konstrukcióban köthetünk az adott céggel környezetvédelmi megbízási szerződést (minimálártól kezdve a komplex szerződésig), melynek megléte szükséges az engedélykérelem hiánytalan beadásához.
 • Amennyiben szükséges, elkészítjük a telepengedélyezési dokumentációhoz szükséges környezetvédelmi tervfejezetet is (magához a telepengedélyezéshez csak egy formanyomtatványt kell kitölteni, illetve helyszínrajzot csatolni).
 • Szükség esetén szakmai, jogszabályi tanácsadás.
 • Az engedélykérelem összeállításával együtt ingyenesen megtesszük (ha ez szükséges) a KAR alap nyilvántartási rendszerbe való bejelentkezést, mely után a működéshez szükséges KÜJ és KTJ azonosítókat megkapja a cég.
 • A kérelem elkészítéséhez szükségessé vált havária tervet kidolgozzuk.
 • Tartjuk a kapcsolatot az engedélyező hatósággal.
 • Az esetleges hiánypótlásokat elkészítjük. Ugyanakkor a nagyszámú engedélyeztetés során felhalmozódott tapasztalatunk felhasználásával maximálisan törekszünk a hiánypótlások elkerülésére, minimalizálására, így lecsökkentve az engedély kiadásának idejét.
Igazgatási szolgáltatási díj

A hulladék hasznosítási engedély igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet szerint jelenleg 470.000 Ft. A díjat a területileg illetékes Környezetvédelmi Hatóság számlájára kell befizetni lehetőleg még az engedélykérelem beadása előtt a hiánypótlás elkerülésének érdekében.

Települési hulladék hasznosítása esetében további 27.700 Ft-ot (veszélyes hulladék esetén 24 200 Ft) kell a Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (volt ÁNTSZ) felé fizetni.

Több hulladékgazdálkodási tevékenység egyidejű végzése esetén az adott gazdálkodási tevékenységhez tartozó igazgatási szolgáltatási díjak összeadandók. Veszélyes hulladék hasznosítási engedély esetében az igazgatási szolgáltatási díjak a hulladékgazdálkodáshoz rendelt összeg 150 %-ára módosulnak.

A környezetvédelmi hatóság ügyintézési határideje hulladékhasznosítási engedély esetében a beadástól számított 60 nap, melybe nem számít bele a szakhatóság megkeresésétől az állásfoglalás megküldéséig eltelt idő és a hiánypótlás ideje sem.

Kapcsolat

Kérdések feltevéséhez, vagy hulladékhasznosítási engedélykérelem elkészítésére vonatkozó árajánlat kéréséhez kérjük használják a kapcsolat oldalunkon lévő elérhetőségeink valamelyikét.

 

Referenciáink a témában:

 

Alba Recycling Kft.

Auto Mandy Car Kft.

Ecoferet Kft.

Fidelis Bau Kft.

Földrakó Kft.

Gazsó Kreatív Bt.

Green Energy Hungary Kft.

Gyúró-ber Kft.

Jap-ker Kft.

JÓ-ÉP Kft.

Klorid Zrt.

Metalloglobus Fémöntő Kft.

Nemesgép 2000 Kft.

T&A Kft.

0
0
0
s2sdefault

Ez a weblap sütiket (cookie) használ. Amennyiben folytatja a weblap olvasását, ezzel hozzájárul a sütik használatához. Többet megtudhat róla itt   Elfogadom