Részletes keresés

környezetvédelmi szolgáltatás

Üdvözöljük a Sövit Környezetvédelmi Kft. honlapján!

Üdvözöljük
a Sövit Környezetvédelmi Kft.
honlapján!

Sövit Környezetvédelmi Kft.

környezetvédelmi szolgáltatások

Cégünk széleskörű környezetvédelmi szolgáltatásokkal áll az Ön rendelkezésére

Környezetvédelmi szolgáltatások

hulladékvásár

Látogassa meg hulladekvasar.hu honlapunkat. Hulladék eladási, szállítási, átvételi hirdetések ingyenes feltöltése és böngészése! Kattintson a képre!

Hulladékvásár

környezetvédelmi fórum

Honlapunkon különböző fórumokon tehetik fel kérdéseiket látogatóink és vitathatják meg a különböző környezetvédelmi kérdésekkel kap- csolatos problémáikat.

Fórum

Arrow
Arrow
1
2
3
4
Slider
0
0
0
s2sdefault

Az alábbiakban összefoglaljuk az autóbontó létesítéséhez szükséges feltételeket, illetve a megszerzendő (környezetvédelmi) engedélyeket. Az engedélyeztetéssel kapcsolatban forduljon bizalommal cégünkhöz.

 

A jelenlegi szabályozás (369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről) szerint kizárólag bontó végezheti a hulladékká vált autók szárazra fektetését, bontását és az azokból származó bontott alkatrészek, tartozékok, összetevők és anyagok újrahasználatra történő előkészítésre, előkezelésre, hasznosításra, továbbá ártalmatlanításra történő továbbadását.

 

Az autóbontás jogszabálykövető folytatása alapvetően a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek (telepengedély, környezetvédelmi engedélyek, NKH engedély) megszerzésével elégíthető ki:

Telepengedély

Mivel a hulladék (forgalomból kivont jármű) az autóbontó telephelyen gyűjtésre és hasznosításra is kerül, ezért szükséges az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. mellékletének 32. pontja (veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása) szerinti telepengedély megszerzése.

A telepengedély kiadása csak a helyi építési szabályzatban leírt övezeti besorolású területeken (általában ipari terület, gazdasági-szolgáltató terület, stb.) lehetséges, melyet az illetékes önkormányzat határoz meg. Autóbontási tevékenység engedélyeztetésekor érdemes első körben az önkormányzattal felveni a kapcsolatot annak eldöntése érdekében, hogy az engedélyeztetni kívánt telephelyre egyáltalán kiadnak-e telepengedélyt. 

A telepengedély kiadásához egy egyszerű formanyomtatványt kell kitölteni, illetve egy környezetvédelmi tervfejezetet csatolni, mellyel az önkormányzat szakhatóságként megkeresi a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot.

A telepengedély megszerzése kb. 1-1,5 hónap, igazgatási szolgáltatási díja kb. 50.000 Ft.

Hulladékgazdálkodási engedély

Az autóbontási tevékenység hulladékgazdálkodási engedély köteles tevékenység. A szükséges engedély több részengedélyből áll össze, mely attól függően is változhat, hogy melyik környezetvédelmi hatóság illetékességi területén helyezkedik el az engedélyeztetni kívánt bontó telephelye. Ami mindenképpen szükséges, az a hulladék hasznosítási engedély, emellett szükség lehet még hulladék gyűjtési, illetve hulladék előkezelési (egyes környezetvédelmi hatóságok esetén még hulladék tárolási) engedélyre is. A hatóságok a fenti engedélyeket egy egységes szerkezetbe foglalt hulladékgazdálkodási engedélyben adják ki.

Az engedély kiadása 2 hónapot vesz igénybe. Amennyiben a bontási tevékenység kapacitása meghaladja az 5 tonna/nap értéket, abban az esetben előzetes vizsgálatot is szükséges elvégezni a hulladékgazdálkodási engedélyeztetés megkezdése előtt.

Bontó-hulladékkezelő tevékenység közlekedési hatósági engedélyezése

Az autóbontáshoz az illetékes közlekedési hatóság engedélye is szükséges (NKH által kiadott engedély, azaz regisztrált bontó). Az engedélyezés díja jelenleg 175.900 Ft. Az összes szükséges engedély megszerzése után a bontó megkezdheti a működését. A bontási átvételi igazolást a közlekedési hatóság – informatikai rendszere – útján a járműbontó közreműködésével állítja ki. A járműbontó a kiállítást megelőző vizsgálatban akkor működhet közre, ha rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott személyi és dologi feltételekkel, és vele a közlekedési hatóság a közreműködés tárgyában megbízási szerződést kötött.

Bontási igazolás

Az autók átvételéhez egy ún. átvételi helyet kell kialakítani, itt kell megvizsgálni az autót és kiadni a bontási átvételi igazolást. Az igazolás kiállítása előtt el kell végezni a közúti járművek bontásának feltételeiről szóló 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet szerinti vizsgálatot, azaz a következő dolgokat kell tisztázni:

 • a gépjármű azonosítható-e,
 • az alvázszám eredeti gyártóművi beütésű-e,
 • a motorblokk típusára és származására jellemző módon azonosító jellel (számmal) ellátott-e,
 • a jármű azonos-e a kérelmező által átadott okmányon szereplő járművel,
 • a fődarabok és a karosszéria oldható kötésekkel rögzített, különválasztható külső burkolólemez elemei milyen mértékben hiányoznak.

Az autóbontó a fenti adatokat rögzíti a közlekedési hatóság informatikai rendszerében. Ha a gépjármű vizsgálatát követően a közlekedési hatóság megállapítja, hogy a jármű bontásra átvehető, akkor az autóbontó kiállítja a bontási átvételi igazolást. A bontási átvételi igazolás kiállítását követően a gépjárművet hulladéknak (mégpedig veszélyes hulladéknak) kell tekinteni.

Az átvételi helytől a bontóhoz történő szállítás során a hulladékká vált gépjárművet nem kell veszélyes hulladékként szállítani. A hulladékká vált gépjármű bontóhoz történő elszállításáig a hulladék gyűjtése vagy tárolása nem minősül veszélyes hulladékkal végzett hulladékgazdálkodási tevékenységnek.

Szárazra fektetés (veszélyes hulladékok eltávolítása)

A bontási átvételi igazolás kiállításától veszélyes hulladéknak minősül az autó (hulladék azonosító kód: 16 01 04). Ezt követően szárazra kell fektetni az autót (jogszabályilag az átvételt követően a lehető leghamarabb) egy erre megfelelő szerelő-kezelő területen. Az átvételi és szárazra-fektető helynek vízzáró, kémiailag ellenálló aljzattal kell rendelkeznie és a vonatkozó jogszabály (link) szerint kiömlést és csapadékvizet felfogó berendezést, dekantáló és olajlefölöző berendezést kell telepíteni.

A szárazra fektetéskor az alábbi anyagokat kell eltávolítani az autókból:

 • akkumulátorok és gáztároló tartályok;
 • övfeszítők és légzsákok robbanó patronjai, és minden potenciálisan robbanásveszélyes és balesetveszélyes anyag vagy tárgy;
 • üzemanyagok, olajok (motorolaj, hajtómű olaj, sebességváltó olaj, hidraulika olaj), hűtőfolyadék, fagyálló folyadék, fékfolyadék, klímaberendezés folyadéka, továbbá minden egyéb, a hulladékká vált gépjárműben található folyadék, kivéve, ha arra az érintett alkatrész újrahasználatához szükség van;
 • higany tartalmú alkatrészek

A fenti eltávolított hulladékok tárolásához veszélyes hulladéktárolót kell kialakítani.

További bontás (nem veszélyes hulladékok)

A szárazra fektetés után maga az autó karosszéria már nem minősül veszélyes hulladéknak (hulladék azonosító kód: 16 01 06). A további munkákhoz egy kezelőterületet kell kialakítani, ill. az autók átmeneti tárolására tárolóhelyet kell létesíteni. A hulladéktároló helyek üzemeltetését a hatóságokkal külön jóvá kell hagyatni (üzemeltetési szabályzatot kell készíteni).

 Az autók bontásakor mindenképpen el kell távolítani, szelektíven kell gyűjteni:

 •  a katalizátor(oka)t;
 • réz, alumínium és magnézium tartalmú fém alkatrészek eltávolítása, ha ezeket a fémeket az aprítást, a darabolást és a zúzást megelőzően nem választják külön;
 • gumiabroncsok és nagyobb méretű műanyagok (lökhárító, műszerfal, folyadéktárolók stb.) eltávolítása, ha az aprítás, a darabolás és a zúzás során azokat nem választják külön úgy, hogy nyersanyagként hatékonyan újra fel lehessen dolgozni azokat;
 • üvegek, illetve üvegből készült elemek eltávolítása.

Az így különválasztott anyagoknak vagy egy üzemi gyűjtőhelyet kell kialakítani (ha nem kerülnek hasznosításra) vagy egy tárolóhelyet (ha hasznosítani fogják). Mindkettő üzemeltetéséhez szükséges a hatóságok által jóváhagyott üzemeltetési terv.

Nagyon fontos, hogy 2015. január 1. napját követően az összes hulladékká vált gépjármű – az átlagos gépjárműtömeget alapul véve – újrahasználatra előkészítésének és hasznosításának együttes aránya legalább az évi 95 tömegszázalékot, az újrahasználatra előkészítés, újrafeldolgozás és visszanyerés együttes aránya legalább az évi 85 tömegszázalékot el kell hogy érje.

Minősítési eljárás

A hasznosítható alkatrészeket megfelelően be kell vizsgálni, minősíteni kell, és ha megfelelnek a minősítési követelményeknek, akkor kikerülnek a hulladékstátuszból (azaz termékként értékesíthetők).

Ha az újrahasználatra előkészített gépjármű alkatrész megfelelő, azt az autóbontó a minőség-ellenőrzést követően használt gépjármű alkatrésszé minősíti. A minősítést színjelzéssel kell igazolni. A színjelzéssel a használt gépjármű alkatrész hulladékstátusza megszűnik.

A javítás nélkül beépíthető alkatrész, vagy tartozék kék, a javítható, vagy felújítható alkatrész piros színjelzésű. Az alkatrész, illetve tartozék kereskedelmi értékesítése esetén az alkalmazott színjelzést a számlán a szín megnevezésével fel kell tüntetni.

A hasznosított alkatrészek bizonylatolása

A kereskedelmi forgalomban értékesített, hulladékból előállított használt gépjármű alkatrészről a bontó bizonylatot készít és azt a használt gépjármű alkatrész értékesítésekor a vevőnek átadja. A bizonylat tartalma:

 • a gépjárműről kiállított bontási átvételi igazolás száma, amelyből a gépjármű alkatrész származik,
 • az újrahasználatra előkészített használt gépjármű alkatrész közúti közlekedési alkalmasságának, alkalmazásának megfelelőségét, és – amennyiben arra adat rendelkezésre áll – az újrahasználatra előkészített használt gépjármű alkatrész korát,
 • az újrahasználatra előkészített használt gépjármű alkatrész mennyiségét,
 • az újrahasználatra előkészített használt gépjármű alkatrész eladásának dátumát.
Nyilvántartás

Az autóbontónak a hulladékká vált gépjármű adatszolgáltatásához szükséges adatairól a telephelyén naprakészen nyilvántartást kell vezetnie. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az alapján az adatszolgáltatást teljes körűen meg lehessen tenni és az ellenőrzések során az újrahasználatra előkészített használt gépjármű alkatrészeket és a hulladékforgalmat tételesen nyomon lehessen követni.

Továbbá nyilvántartást kell vezetnie a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint is. A két nyilvántartás között jelentős átfedés van.

Bevallás

Az autóbontóknak többféle környezetvédelmi bevallást kell megtenniük:

Az autóbontóknak adatszolgáltatást kell tenniük a 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint és a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. melléklete (éves adatszolgáltatás a nem eszélyes hulladékokról) és a 4. melléklete (negyedéves adatszolgáltatás a veszélyes hulladékokról) szerint is.

Az adatszolgáltatásokat az ÁNYK program segítségével lehet megtenni, kizárólag elektronikusan. A 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatást a tárgyévet követő március 1-ig kell megtenni az OKTF (Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség) részére.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti éves adatszolgáltatást szintén a tárgyévet követő március 1-ig lehet megtenni, míg a negyedéves adatszolgáltatást minden negyedévet követően 30 nappal kell beküldeni.

Mentesség a fémkereskedelmi törvény alól

Az autóbontás nem fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenység az alábbiak alapján:

A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény alapján nem minősül fémkereskedelmi tevékenységnek a vállalkozónak

a) a hulladékká vált gépjárművek, illetve motorkerékpárok megvételére, átvételére irányuló tevékenysége, ha az a jármű rendeltetésszerű működését, illetve használatát szolgáló alkatrészei, tartozékai, valamint felszerelései kinyerése érdekében történik azért, hogy azokat - rendeltetésüknek megfelelően, újrahasználat végett - értékesíthesse,

b) az a) pontban meghatározott alkatrészek, tartozékok, felszerelések rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételét, állaguk megőrzését, illetve értékesítését közvetlenül szolgáló tevékenysége, különösen az alkatrészek, tartozékok, felszerelések javítása, karbantartása, tárolása, raktározása,

c) az a) pontban meghatározott alkatrészek, tartozékok, felszerelések értékesítésére irányuló tevékenysége,

függetlenül attól, hogy az értékesíthető alkatrészek, tartozékok és felszerelések kinyerése mellett fémet, annak törmelékét vagy ötvözetét tartalmazó dolog is megmarad.

(3) A vállalkozó a (2) bekezdésben foglalt tevékenysége során az értékesíthető alkatrészek, tartozékok és felszerelések kinyerése mellett megmaradt fémet, annak törmelékét vagy ötvözetét tartalmazó, de rendeltetése szerint már nem felhasználható dolgot kizárólag fémkereskedőnek értékesítheti.

Szolgáltatásunk

A Sövit Környezetvédelmi Kft. nagy tapasztalattal rendelkezik és vállalja (többek között) autóbontók környezetvédelmi engedélykérelmi dokumentációjának elkészítését, mely kérelmet csak hulladékgazdálkodási szakértő, vagy az engedélyes környezetvédelmi végzettséggel rendelkező alkalmazottja készíthet el. Cégünk elérhetőségeit a kapcsolat oldalon tekintheti meg.

0
0
0
s2sdefault

Ez a weblap sütiket (cookie) használ. Amennyiben folytatja a weblap olvasását, ezzel hozzájárul a sütik használatához. Többet megtudhat róla itt   Elfogadom