Részletes keresés

környezetvédelmi szolgáltatás

Üdvözöljük a Sövit Környezetvédelmi Kft. honlapján!

Üdvözöljük
a Sövit Környezetvédelmi Kft.
honlapján!

Sövit Környezetvédelmi Kft.

környezetvédelmi szolgáltatások

Cégünk széleskörű környezetvédelmi szolgáltatásokkal áll az Ön rendelkezésére

Környezetvédelmi szolgáltatások

hulladékvásár

Látogassa meg hulladekvasar.hu honlapunkat. Hulladék eladási, szállítási, átvételi hirdetések ingyenes feltöltése és böngészése! Kattintson a képre!

Hulladékvásár

környezetvédelmi fórum

Honlapunkon különböző fórumokon tehetik fel kérdéseiket látogatóink és vitathatják meg a különböző környezetvédelmi kérdésekkel kap- csolatos problémáikat.

Fórum

Arrow
Arrow
1
2
3
4
Slider
0
0
0
s2sdefault

 

Az alábbi cikkünkben ismertetjük az elektronikai hulladék újrahasznosításhoz szükséges feltételeket, illetve a tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyeket (is).

Magyarországon az elektronikai hulladék felvásárlásához és hasznosításához minimum 3 különböző fajta engedélyre van szükség, melyek az alábbiak:

  1. telepengedély
  2. hulladékgazdálkodási engedély
  3. fémkereskedelmi engedély
Telepengedély

Az elektronikai hulladék hasznosító telephely létesítéséhez, beindításához első körben telepengedélyt kell szerezni a területileg illetékes önkormányzattól. A telepengedélyt (nem veszélyes hulladék esetén) a "telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól" szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. mellékletének 31. sorára szükséges megkérni (veszélyes hulladékok esetén a 32. sor szükséges):

 

31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása

 

A telepengedélyezés során egy formanyomtatvány kitöltése szükséges (cégadatok, telephely adatok, tevékenység, nyitvatartás, stb.), illetve a környezetvédelmi tervfejezet benyújtása is kötelező, melyben részletesen bemutatásra kerülnek a telephelyen végezni kívánt tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatásai. A környezetvédelmi tervfejezettel az önkormányzat megkeresi a szakhatóságot, azaz a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot.

Hulladékgazdálkodási engedély

A telepengedély megszerzésével párhuzamosan (amennyiben előzetes egyeztetés alapján megfelel a tervezett tevékenység a telephely övezeti besorolásának) érdemes megkezdeni a tevékenység környezetvédelmi engedélyeztetését. Az elektronikai hulladék újrahasznosításához az alábbi környezetvédelmi engedélyek megszerzése válhat szükségessé:

 

telephelyi engedélyek országos engedélyek
telephelyi hulladék gyűjtési engedély országos hulladék gyűjtési engedély
telephelyi hulladék előkezelési engedély országos hulladék szállítási engedély
telephelyi hulladék hasznosítási engedély országos hulladék kereskedelmi engedély

 

A fenti engedélyeket a környezetvédelmi hatóság egy (telephelyi engedély), vagy két (telephelyi és országos) engedélyben összevonva adja ki. Amennyiben országos engedélyre is szükség van (lásd fenti táblázat) abban az esetben az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség adja ki az engedélyt.

Az elektronikai hulladék kezelése során környezetvédelmi engedélyeztetési szempontból alapvetően két eljárás különíthető el egymástól.

  1. Az egyik esetben a hulladék feldolgozása során szintén hulladék keletkezik, melyből még nem történik meg az értékes anyagok kinyerése (hulladék előkezelés), minden keletkező anyagot hulladékként tartanak nyilván továbbra is.
  2. A másik esetben az elektronikai hulladékok feldolgozása során kinyerik a hasznosítható anyagokat, melyeknek ezzel megszűnik a hulladékstátuszuk (hulladék hasznosítás). Természetesen emellett keletkeznek/megmaradnak (másodlagos) hulladékok is.

A környezetvédelmi engedélyeztetési eljárás során a a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben előírt követelmények szerinti elkészített dokumentáció alapján adja meg a környezetvédelmi hatóság a tevékenység végzéséhez szükséges engedély(eke)t.

Kiegészítő környezetvédelmi engedélyek

Az engedélyeztetési eljárás során a hatóságok vizsgálják a bemutatott technológia környezeti elemekre (víz, levegő, talaj, élővilág, zaj, hulladékkeletkezés) gyakorolt hatásait, illetve megkeresik a tárgyi ügyben illetékes szakhatóságokat is (Népegészségügyi Szerv, Önkormányzat, stb.). Amennyiben a tevékenység volumene meghaladja a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben meghatározott kapacitást (hulladékhasznosítás esetén 10 tonna/nap, fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep esetén 5 tonna/nap), abban az esetben a hulladékgazdálkodási engedélyeztetést megelőzi az ún. előzetes vizsgálati eljárás.

A hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás ügyintézési határideje a környezetvédelmi hatóságnál 45 nap, melybe nem számít bele a szakhatóságok megkeresésének ideje, illetve a hiánypótlás(ok) megválaszolásának ideje. Az engedélyezés valós ideje maximum 60 nap lehet a KET 2016. év eleji változása miatt. Amennyiben előzetes vizsgálat lefolytatására van szükség, az további max. 2 hónapot vehet igénybe. A két eljárás között lehet kismértékű időbeni átfedés (a helyileg illetékes hatóságtól, előadótól függ). Ha az előzetes vizsgálat nem állapítja meg a tevékenység jelentős hatását a környezetre, akkor kiadható a hulladékgazdálkodási engedély. Ha a tevékenységnek a hatóság jelentős környezeti hatást tulajdonít, akkor környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válik szükségessé.

A hulladékok tárolása során meg kell felelni az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet rendelkezéseinek. Az engedélyezés során hulladék üzemi gyűjtőhely szabályzatot kell készíteni, melyet a környezetvédelmi hatóság az engedélyezés során szintén jóváhagy.

Levegőtisztaságvédelmi és vízjogi engedélyek

További környezetvédelmi engedélyek válhatnak szükségessé, amennyiben a tervezett tevékenység légszennyező technológiát is magába foglal (légszennyező forrás engedély), vagy szennyvíz előkezelést valósít meg (vízjogi engedély). 

Fémkereskedelmi engedély

Magyarországon a fémhulladékok kereskedelméhez a NAV-tól szükséges a fémkereskedelmi engedély beszerzése. A fémkereskedelmi engedélyt csak a környezetvédelmi engedélyek megszerzése után lehet igényelni. Az engedély megszerzése kb. 1-1,5 hónap.

Hulladék nyilvántartás, adatszolgáltatás

Az elektronikai hulladékok újrahasznosításához, előkezeléséhez szükséges engedélyek megszerzése után a hulladékokról kétfajta nyilvántartást kell vezetni.

1. Nyilvántartás a vámtarifaszámok alapján a NAV részére. Ebben az esetben napi, illetve havi adatszolgáltatást szükséges készíteni elektronikusan a hatóság részére.

2. Nyilvántartás a környezetvédelmi hatóság részére. A nyilvántartásban rögzíteni kell a hulladékok átvételét, kezelését, átadását EWC-kódok szerint. Veszélyes hulladékok kezelése esetén negyedévente (is), nem veszélyes hulladékok esetén évente egyszer kell a hulladékbevallást megtenni.

Engedélykérelem elkészítési jogosultság

A környezetvédelmi engedélyek elkészítéséhez környezetvédelmi (minimum hulladékgazdálkodási) szakértői jogosultság szükséges. Cégünk természetesen rendelkezik az engedélykérelmek elkészítéséhez szükséges jogosultságokkal.

Szolgáltatásunk

A Sövit Környezetvédelmi Kft. vállalja (többek között) elektronikai hulladék hasznosító-, előkezelő telephelyek környezetvédelmi és fémkereskedelmi engedélyeztetését, az engedélyeztetést megelőző tanácsadást, egyeztetést, illetve az engedélyek megszerzését követően a hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás elkészítését (környezetvédelmi megbízotti szolgáltatások). Cégünkkel a kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségeinken veheti fel a kapcsolatot.

 

0
0
0
s2sdefault

Ez a weblap sütiket (cookie) használ. Amennyiben folytatja a weblap olvasását, ezzel hozzájárul a sütik használatához. Többet megtudhat róla itt   Elfogadom