Részletes keresés

környezetvédelmi szolgáltatás

Üdvözöljük a Sövit Környezetvédelmi Kft. honlapján!

Üdvözöljük
a Sövit Környezetvédelmi Kft.
honlapján!

Sövit Környezetvédelmi Kft.

környezetvédelmi szolgáltatások

Cégünk széleskörű környezetvédelmi szolgáltatásokkal áll az Ön rendelkezésére

Környezetvédelmi szolgáltatások

hulladékvásár

Látogassa meg hulladekvasar.hu honlapunkat. Hulladék eladási, szállítási, átvételi hirdetések ingyenes feltöltése és böngészése! Kattintson a képre!

Hulladékvásár

környezetvédelmi fórum

Honlapunkon különböző fórumokon tehetik fel kérdéseiket látogatóink és vitathatják meg a különböző környezetvédelmi kérdésekkel kap- csolatos problémáikat.

Fórum

Arrow
Arrow
1
2
3
4
Slider
0
0
0
s2sdefault

A hulladékok gyűjtése, kezelése Magyarországon csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető. Nem kivétel ez alól az inert hulladékok törése, osztályozása sem. Mivel a szabályozás elég bonyolult, ezért jelen oldalunkon ismertetjük az építési-bontási hulladékok (általában beton, tégla, cserép, aszfalt, kövek) feldolgozásának (törésének, osztályozásának) környezetvédelmi engedélyeztetését, működési feltételeit.

Engedélyezés

Az inert hulladékok töréséhez több engedély megszerzése szükséges. Az első a telepengedély megszerzése, melyet a környezetvédelmi engedély(ek) megszerzése követ. A szükséges környezetvédelmi engedély(ek) megszerzése után kezdhető meg a tevékenység.

Telepengedély

A hulladékok telephelyre történő beszállítása esetén szükség van telepengedélyre. A telepengedélyt a helyileg illetékes önkormányzat adja ki az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. mellékletének 67. sora alapján (nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása).

A telepengedély kiadása csak a helyi építési szabályzatban leírt övezeti besorolású területeken (általában ipari terület, gazdasági-szolgáltató terület, stb.) lehetséges, melyet az illetékes önkormányzat határoz meg.

A telepengedély kiadásához egy egyszerű formanyomtatványt kell kitölteni, illetve környezetvédelmi tervfejezetet kell csatolni, mellyel az önkormányzat szakhatóságként megkeresi a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőséget.

Hulladékgazdálkodási engedély

Az inert hulladék töréséhez általában hulladék gyűjtési és hulladék hasznosítási engedély szükséges. A gyűjtési engedély a hulladék telephelyen történő begyűjtésére, tárolására jogosít, míg a hasznosítási engedély a törési, válogatási, osztályozási tevékenységet teszi lehetővé. Egyes felügyelőségeknél ugyanezen tevékenységekre szükséges hulladéktárolási és hulladék előkezelési engedélyt is szerezni.

Az előzőekben ismertetett engedélyeket a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság (jelenleg a megyei kormányhivatalok környezetvédelmi és természetvédelmi főosztályai) adják ki az ún. hulladékgazdálkodási engedély formájában. Az engedély megszerzéséhez csatolni kell a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti dokumentumokat, a tevékenységre kiadott telepengedélyt, illetve a szakértő által elkészített engedélykérelmet.

Az engedély kiadásának határideje 60 nap, amibe nem számít bele a szakhatóságok (például Népegészségügyi Szerv) megkeresése és a hiánypótlás(ok) megválaszolásának ideje. A kiadott engedély 5 évig érvényes, ezután azt meg kell újítani (az engedélyezési dokumentációk újbóli beadásával), az eljárási díjakat újfent meg kell fizetni.

Ha a hasznosítani kívánt mennyiség meghaladja a napi 10 tonnát, abban az esetben a hulladékgazdálkodási engedély kiadása előtt előzetes vizsgálatot kell lefolytatni.

Előzetes vizsgálat

Ha a hasznosítani kívánt hulladékmennyiség eléri a napi 10 tonnát, akkor előzetes vizsgálat lefolytatására van szükség, melyhez előzetes vizsgálati dokumentációt kell beadni a környezetvédelmi hatóság számára. Ilyenkor az eljárás 3-5 hónappal is meghosszabbodhat az elbírálási idő függvényében.

Humuszgazdálkodási terv

Amennyiben a telephely kialakításánál termőföldet kívánnak igénybe venni, azt ki kell vonatni a művelés alól. Nem lehet engedélyezni a termőföld más célú hasznosítását, ha a termőföld átlagosnál jobb minőségű. Amennyiben a kivonás megvalósítható, abban az esetben humuszgazdálkodási tervet kell készíteni a földterület művelési ágból történő kivonásához.

Ebben az esetben a talajból mintát kell venni, melyben vizsgálni szükséges a humusztartalmat. Az eredményeket, illetve a humusz további felhasználását bemutatandó humuszgazdálkodási tervet kell készíteni, melyet csak szakértő készíthet el. A dokumentációban bemutatásra kerül a humusz további felhasználási lehetősége akár a tervezett telephely területen, akár azon kívül (utóbbi esetben földvédelmi járulékot kell fizetni).

A hulladékgazdálkodási tevékenység feltételei

A tervezett telephelyen biztosítani kell a beérkező hulladékok mérlegelését. A hulladékokat burkolt felületen kell tárolni (nem kötelező vízzárónak lennie, azaz tört/zúzott anyag is lehet). A talajt a tevékenységgel nem szabad elszennyezni, melynek ellenőrzésére a hatóság előírhatja monitoring kút létesítését. A telephelyen a tevékenységet a porkibocsátás minimalizálásával kell végezni, amit az utak tisztításával, locsolásával, illetve a törő- és/vagy osztályozóberendezésnél alkalmazott vízpermetezéssel lehet elérni.

Hulladékstátusz megszűnése

A hulladék hasznosulásához igazolni kell a hulladékstátusz megszűnését. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a hasznosított anyagnak akkor szűnik meg a hulladék státusza, ha az összes alábbi feltétel teljesül rá:

  • meghatározott célra rendeltetésszerűen, általános jelleggel használják,
  • rendelkezik piaccal vagy van rá kereslet,
  • megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, és
  • használata összességében nem eredményez a környezetre vagy az emberi egészségre káros hatást.
Hatósági díjak

Az engedélyeztetés igazgatási szolgáltatási díjait (áfamentes)a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet tartalmazza.

 

Engedély  Díj  Megjegyzés 
telephelyi hulladék gyűjtés    120.000 Ft 
hulladékhasznosítás  470.000 Ft 
hulladék előkezelés  120.000 Ft -
hulladék tárolás  144.000 Ft     -
hulladék gyűjtés-szállítás  160.000 Ft    telephelyen kívüli hulladék gyűjtés, szállítás
telepengedélyezés   ~ 50.000 Ft  

 

Amennyiben előzetes vizsgálat lefolytatására is szükség van, annak díja további 250.000 Ft.

Környezetvédelmi (hulladék)bevallás

Az inert hulladék hasznosításról a telephelyen naprakész nyilvántartást kell vezetni a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint a bejövő hulladékokról, azok mennyiségéről, átadójáról, hasznosulásáról, stb. A nyilvántartást kilogramm alapon kell vezetni.

A szintén a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti éves hulladékgazdálkodási adatszolgáltatást a tárgyévet követő március 1-ig kell megtenni az ÁNYK programon keresztül.

Ki készítheti el az engedélykérelmet?

Az engedélykérelmet, vagy annak módosítási kérelmét csak - a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján – szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti el. Cégünk természetesen rendelkezik a dokumentáció összeállításához, beadásához szükséges szakértői engedélyekkel.

Szolgáltatásunk

A Sövit Környezetvédelmi Kft. nagy tapasztalattal rendelkezik és vállalja (többek között) új, vagy már meglévő inert hulladék feldolgozó telepek környezetvédelmi engedélykérelmi dokumentációjának elkészítését. Cégünk elérhetőségeit a kapcsolat oldalunkon tekintheti meg.

0
0
0
s2sdefault

Ez a weblap sütiket (cookie) használ. Amennyiben folytatja a weblap olvasását, ezzel hozzájárul a sütik használatához. Többet megtudhat róla itt   Elfogadom