Részletes keresés

környezetvédelmi szolgáltatás

Üdvözöljük a Sövit Környezetvédelmi Kft. honlapján!

Üdvözöljük
a Sövit Környezetvédelmi Kft.
honlapján!

Sövit Környezetvédelmi Kft.

környezetvédelmi szolgáltatások

Cégünk széleskörű környezetvédelmi szolgáltatásokkal áll az Ön rendelkezésére

Környezetvédelmi szolgáltatások

hulladékvásár

Látogassa meg hulladekvasar.hu honlapunkat. Hulladék eladási, szállítási, átvételi hirdetések ingyenes feltöltése és böngészése! Kattintson a képre!

Hulladékvásár

környezetvédelmi fórum

Honlapunkon különböző fórumokon tehetik fel kérdéseiket látogatóink és vitathatják meg a különböző környezetvédelmi kérdésekkel kap- csolatos problémáikat.

Fórum

Arrow
Arrow
1
2
3
4
Slider
0
0
0
s2sdefault

A hulladék kereskedőnek, közvetítőnek vagy nyilvántartásba vételi kötelezettsége van, vagy hulladékgazdálkodási engedélyt kell szereznie a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján.

A törvény megfogalmazása szerint:


Kereskedő: bármely gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, amelynek vagy akinek megbízása alapján képviselője vagy más megbízottja jár el a hulladék megvásárlásánál és az azt követő értékesítésénél, ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa

Közvetítő: olyan gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, amely vagy aki más nevében intézi a hulladék hasznosítását vagy ártalmatlanítását, ideértve azt az esetet is, amikor a közvetítő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa.


A közvetítő és a kereskedő a hulladékot csak kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át; az átvett hulladékot a hulladékkezelőnek változatlan formában adja át. A hulladék összetételének, típusának, fajtájának, jellegének vagy bármilyen tulajdonságának megváltoztatását csak kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végezheti.

Mikor kell nyilvántartásba vételt kérni és mikor szükséges hulladékgazdálkodási engedély?

A fent már említett hulladékról szóló törvény alapján (13 §.):

  • A kereskedő és a közvetítő nyilvántartásba vétel alapján végezheti a tevékenységét, ha a hulladék nem kerül a birtokába, azaz, ha a hulladékot nem szállítják be a cég telephelyére, a cég nem kezeli a huladékot nem végez hulladékszállítási tevékenységet sem.
  • Az a kereskedő, illetve közvetítő, akinek a tevékenységével érintett hulladék a birtokába kerül, azaz a hulladékot beszállítják a telephelyére, a hulladékot kezelik, vagy saját (bérelt) járművel szállítják, tevékenységét csak hulladékgazdálkodási engedéllyel végezheti.
Nyilvántartásba vétel

A nyilvántartásba vételt a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő formanyomtatvány kitöltésével és a mellékletek csatolásával kell kérni az illetékes környezetvédelmi hatóságtól.


A benyújtott kérelemhez mellékelni kell az alábbiakat:

  • a rendelkezésére álló pénzügyi eszközök vagy azok garanciáinak meglétére vonatkozó igazolást;
  • a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásra vonatkozó meghatalmazást (ha a formanyomtatvány aláírója nem a kérelmező törvényes képviselője);
  • a kérelmező megbízójával kötött megbízási szerződés másolatát, akinek vagy amelynek nevében eljárva kíván közvetítői vagy kereskedelmi tevékenységet végezni
  • korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló nyilatkozatot az alábbiakról:

a) büntetőjogi felelősségét a bíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott környezetkárosítás, természetkárosítás vagy hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen megállapította-e,
b) hulladékgazdálkodási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e,
c) a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti kármentesítési kötelezettségét jogerősen megállapították-e, és a teljesítésre megállapított határidő lejártáig kötelezettségét teljesítette-e;
d) bármilyen, általa vagy olyan gazdasági társaság által folytatott korábbi tevékenysége, amelynek vezető tisztségviselője volt, eredményezte-e azt, hogy a felszámolást követően hátrahagyott hulladék kezeléséről költségvetési forrásból az államnak, a megyei vagy a települési önkormányzatnak kellett gondoskodnia.
e) az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásának másolatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmezőnek az állami adó- és vámhatóságnál lejárt köztartozása nincs, vagy igazolás hiányában nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel.

A közvetítő, a kereskedő a hulladékgazdálkodási tevékenységét, amennyiben csak nyilvántartási kötelezettsége van, a nyilvántartásba vételt követően kezdheti meg tevékenységét, melynek megadásáról a környezetvédelmi hatóság 8 napon belül dönt, azonban maga az eljárás határideje 30 nap, melybe nem számít bele az esetleges hiánypótlások ideje.

A környezetvédelmi hatóság a nyilvántartásba vett közvetítőről, kereskedőről a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszerben (HIR) nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a benne foglalt adatokat naprakészen és közhitelesen tartalmazza.

Hulladékgazdálkodási engedély (közvetítőknek és kereskedőknek)

A közvetítési, kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a szállítási engedélyre, ezért azt csak a hulladék szállítással foglalkozó oldalunkon részletezzük. A közvetítési, kereskedelmi tevékenységre vonatkozó engedélykérelmet együttesen is meg lehet kérni a hulladékszállítási engedéllyel, ilyenkor a szolgáltatási díjak is kedvezményesen alakulnak.

 

Amennyiben további kérdése van a cikk témájával, vagy a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos segítségre van szüksége, hívjon minket, vagy használja a kapcsolat oldalon lévő panelt, vagy e-mail címet.

0
0
0
s2sdefault

Ez a weblap sütiket (cookie) használ. Amennyiben folytatja a weblap olvasását, ezzel hozzájárul a sütik használatához. Többet megtudhat róla itt   Elfogadom