Részletes keresés

környezetvédelmi szolgáltatás

Üdvözöljük a Sövit Környezetvédelmi Kft. honlapján!

Üdvözöljük
a Sövit Környezetvédelmi Kft.
honlapján!

Sövit Környezetvédelmi Kft.

környezetvédelmi szolgáltatások

Cégünk széleskörű környezetvédelmi szolgáltatásokkal áll az Ön rendelkezésére

Környezetvédelmi szolgáltatások

hulladékvásár

Látogassa meg hulladekvasar.hu honlapunkat. Hulladék eladási, szállítási, átvételi hirdetések ingyenes feltöltése és böngészése! Kattintson a képre!

Hulladékvásár

környezetvédelmi fórum

Honlapunkon különböző fórumokon tehetik fel kérdéseiket látogatóink és vitathatják meg a különböző környezetvédelmi kérdésekkel kap- csolatos problémáikat.

Fórum

Arrow
Arrow
1
2
3
4
Slider
0
0
0
s2sdefault

Jelen oldalunkon az egységes környezethasználati engedélyre (IPPC engedélyre) vonatkozó szabályozásról, az engedélyeztetés menetéről, az engedélyeztetés határidejéről és a követelményekről talál összefoglalót.

 

Milyen esetekben szükséges egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezni?

Abban az esetben, ha egy vállalat tervezett tevékenysége szerepel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. mellékletében, vagy a 2. és 3. számú mellékletében egyaránt, akkor a tevékenység megkezdéséhez (többek között) szükség egységes környezethasználati engedély megszerzése, a kapcsolódó eljárás lefolytatása a helyileg illetékes környezetvédelmi hatóságnál. Az eljárást a rendelet előírásai alapján elkészített dokumentáció (lásd a következő alpontban) beadásakor és az eljárási díj befizetésekor kezdi meg a hatóság.

Követelmények

Az engedélykérelmet a rendelet 8. számú mellékletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészíteni, melynek során a dokumentációban be kell mutatni a tervezett telephelyet, annak környezetét, övezeti besorolását, illetve a tevékenység során létrejövő különböző környezeti elemekbe (talaj, víz, levegő, zaj, élővilág, stb.) történő kibocsátások hatását, hatásterületét, a kibocsátások vonatkozó határértékeknek való megfelelőségét. Be kell mutatni a tervezett technológiára vonatkozó legjobb elérhető technikát (BAT) is, amennyiben az már kidolgozásra került.

Az engedély kiadása során a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó egyéb környezetvédelmi engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe foglalják bele (pl. légszennyező forrás engedély, hulladékgazdálkodási engedély, stb.), azonban a vízjogi eljárásokat külön kell lefolytatni és ezekkel kapcsolatban külön vízjogi engedély kerül kiadásra. A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyben rendelkezik az engedélyben meghatározott követelmények elérése érdekében alkalmazandó elérhető legjobb technikáról (BAT) is, valamint meghatározza a további (esetlegesen szükséges) intézkedéseket a környezetterhelés csökkentésének érdekében.

A hatóság az egységes környezethasználati engedélyre vonatkozó határozatában - a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével - a talaj, a levegő és víz szennyezésének megelőzése, a zajkibocsátás mérséklése, a hulladékok környezetkímélő kezelése (mennyiségének csökkentése), illetőleg ártalmatlanítása céljából intézkedéseket, környezetvédelmi követelményeket, valamint kibocsátási határértékeket és azok teljesítésére, valamint a szükséges intézkedések végrehajtására határidőket határoz meg.

Ki készítheti el az engedélykérelmet?

Az engedélykérelmet, vagy annak módosítási kérelmét - a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján – szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti el. Cégünk rendelkezik az ehhez szükséges tapasztalt szakembergárdával, szakértői jogosultságokkal.

Érvényesség, ügyintézési határidő

Az egységes környezethasználati engedély meghatározott időre, (általában 10 évre) de legalább öt évre adható meg. Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás (IPPC engedélyezési eljárás) lefolytatásának határideje a hatóságnál jelenleg három hónap.

 

Ha a felügyelőség megállapítja az alábbi változások, vagy események valamelyikét, akkor a környezethasználót soron kívül környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére kötelezi, valamint a tevékenységet korlátozhatja, felfüggesztheti valamint megtilthatja:

  • A kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó - tevékenységében - jelentős változtatást kíván végrehajtani;
  • Az elérhető legjobb technikában bekövetkezett jelentős változás következtében új kibocsátási határértékek, követelmények előírása szükséges;

  • A működtetés biztonsága új technika alkalmazását igényli;

  • Ha a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja.

Összevont eljárás

Amennyiben a tervezett tevékenység a rendelet 1. és 2. mellékletében is szerepel, azaz környezeti hatásvizsgálati- és egységes környezethasználati engedélyeztetési eljárás lefolytatására is szükség lenne, abban az esetben kérni lehet az ún. összevont eljárás lefolytatását is, így csökkentve az engedélyeztetés folyamatának idejét.

Kivételek:

Nem terjed ki a rendelet hatálya azokra a kizárólag a 2. számú mellékletben vagy a 3. számú melléklet 1-140., 142-144. pontjában szereplő tevékenységekre, amelyeket kutatásra, fejlesztésre, valamint új termékek és folyamatok tesztelésére használnak.

Szolgáltatásunk

Amennyiben egységes környezethasználati engedélyre (IPPC engedély) van szükségük tervezett tevékenységük elindításához, vagy nemsokára lejár cégük egységes környezethasználati engedélye (felülvizsgálatra kötelezettek), forduljon bizalommal a Sövit Környezetvédelmi Kft-hez.

Vállaljuk egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációk magas színvonalú összeállítását, az ehhez szükséges mérések elvégzését, az engedélyezés folyamatának nyomonkövetését egészen az engedély megszerzéséig/megújításáig. További információért, illetve árajánlat kéréséhez itt léphet velünk kapcsolatba.

0
0
0
s2sdefault

Ez a weblap sütiket (cookie) használ. Amennyiben folytatja a weblap olvasását, ezzel hozzájárul a sütik használatához. Többet megtudhat róla itt   Elfogadom