Részletes keresés

környezetvédelmi szolgáltatás

Üdvözöljük a Sövit Környezetvédelmi Kft. honlapján!

Üdvözöljük
a Sövit Környezetvédelmi Kft.
honlapján!

Sövit Környezetvédelmi Kft.

környezetvédelmi szolgáltatások

Cégünk széleskörű környezetvédelmi szolgáltatásokkal áll az Ön rendelkezésére

Környezetvédelmi szolgáltatások

hulladékvásár

Látogassa meg hulladekvasar.hu honlapunkat. Hulladék eladási, szállítási, átvételi hirdetések ingyenes feltöltése és böngészése! Kattintson a képre!

Hulladékvásár

környezetvédelmi fórum

Honlapunkon különböző fórumokon tehetik fel kérdéseiket látogatóink és vitathatják meg a különböző környezetvédelmi kérdésekkel kap- csolatos problémáikat.

Fórum

Arrow
Arrow
1
2
3
4
Slider
0
0
0
s2sdefault

Bizonyos tevékenységek csak környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély (IPPC) birtokában folytathatóak. Ezen engedélyek megszerzését környezetvédelmi hatásvizsgálat, meghosszabbítását környezetvédelmi felülvizsgálati eljáráshoz köti a jogszabály.
További információért, vagy árajánlat kéréséhez lépjen kapcsolatba velünk.

Kérdéseit felteheti írásban is az oldal témájához kapcsolódó fórumunkban rövid regisztráció után.


Az alábbiakban rövid ismertetőt talál a környezetvédelmi engedélyezést megelőző hatásvizsgálati eljárásról:
Lásd még: környezeti hatásvizsgálat

Az eljárás alapja ez esetben is a hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet.

A hatásvizsgálati eljárás az ezen eljárás lefolytatására kötelezett tevékenységnek a környezeti elemekre, a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, településre, éghajlatra, természeti (ökológiai) rendszerre való hatásainak, továbbá az előbbi hatások következtében az érintett népesség egészségi állapotában, valamint társadalmi, gazdasági helyzetében - különösen életminőségében, területhasználata feltételeiben - várható változásoknak az egyes esetek sajátosságainak figyelembevételével történő meghatározására, valamint a tevékenység ennek alapján történő engedélyezhetőségére terjed ki.

A hatásvizsgálat jelenti a teljes, Felügyelőség által lefolytatott eljárást, mely során a felügyelőség a környezeti hatástanulmány benyújtását követően közleményt tesz közzé, a telepítés helye szerint illetékes önkormányzat területén - közmeghallgatást tart, kivéve, ha a tevékenység katonai titokvédelem alá esik, vagy ha a kérelmet benyújtását követően elutasította.

A hatásvizsgálati eljárás a hatástanulmány benyújtásával kezdődik. A környezeti hatástanulmány általános tartalmi követelményeit a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

A környezeti hatástanulmánynak tartalmaznia kell a tervezett tevékenység számba vett változata(i)nak részletes leírását, különösen, a hatásfolyamatok és a hatásterületek leírását, a várható környezeti hatások becslését és értékelését, környezeti hatástanulmány összeállításához felhasznált adatok forrását, valamint egy közérthető összefoglalót.

A felügyelőség az ügyben (az előzetes vizsgálat és a hatástanulmány alapján) rendelkezésre álló összes adat alapján dönt, és vagy kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt, vagy elutasítja a kérelmet.

A környezetvédelmi hatásvizsgálat lezárásaképpen kiadott környezetvédelmi engedély megadásáról szóló határozatban a környezetvédelmi engedély feltételei között elő kell írni azokat az intézkedéseket, amelyek a káros környezeti hatások elkerülésére, csökkentésére és - ha lehetséges - megszüntetésére vonatkoznak. Előírhatja a környezetvédelmi engedély megadását követő, a környezethasználat megkezdéséhez esetlegesen szükséges további engedélyek megszerzéséhez kielégítendő és a környezetvédelmi hatásvizsgálat alapján meghatározható feltételeket is.

Utoljára de, nem utolsó sorban pedig előírhatja a tevékenység szüneteltetésének és felhagyásának feltételeit, beleértve a szüneteltetés vagy felhagyás megkezdése előtt végzendő vizsgálatokra való kötelezést is, ha a szüneteltetésnek vagy felhagyásnak jelentős környezeti hatásai lehetnek, de a tevékenység tervezésének adott szakaszában ez kielégítő pontossággal még nem jelezhető előre.

A felügyelőség a hatástanulmány elbírálása után határozatban dönt a felügyelőség hatáskörébe tartozó egyéb engedélyek megadásáról, ha annak feltételei fennállnak.

A környezetvédelmi engedély érvényességi ideje legalább öt év, amennyiben a tevékenység gyakorlásának vagy a létesítmény működésének idejét más jogszabály ennél rövidebb időben nem határozza meg, de a környezetvédelmi engedély határozatlan időre is megadható, illetőleg külön jogszabály alapján megadandó.

Az új módszerek, termékek kifejlesztésére vagy kipróbálására szolgáló, a 3. számú melléklet 141. pontja szerinti tevékenységeknél legfeljebb két év.

A környezetvédelmi engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

0
0
0
s2sdefault

Ez a weblap sütiket (cookie) használ. Amennyiben folytatja a weblap olvasását, ezzel hozzájárul a sütik használatához. Többet megtudhat róla itt   Elfogadom