Részletes keresés

környezetvédelmi szolgáltatás

Üdvözöljük a Sövit Környezetvédelmi Kft. honlapján!

Üdvözöljük
a Sövit Környezetvédelmi Kft.
honlapján!

Sövit Környezetvédelmi Kft.

környezetvédelmi szolgáltatások

Cégünk széleskörű környezetvédelmi szolgáltatásokkal áll az Ön rendelkezésére

Környezetvédelmi szolgáltatások

hulladékvásár

Látogassa meg hulladekvasar.hu honlapunkat. Hulladék eladási, szállítási, átvételi hirdetések ingyenes feltöltése és böngészése! Kattintson a képre!

Hulladékvásár

környezetvédelmi fórum

Honlapunkon különböző fórumokon tehetik fel kérdéseiket látogatóink és vitathatják meg a különböző környezetvédelmi kérdésekkel kap- csolatos problémáikat.

Fórum

Arrow
Arrow
1
2
3
4
Slider
0
0
0
s2sdefault

A Sövit Kft. vállalja légszennyező pontforrások és diffúz források levegőtisztaság-védelmi engedélykérelmének elkészítését, levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés (LAL bejelentés) megtételét, valamint légszennyező pontforrás, diffúz források hatásterület lehatárolását. További információért, vagy árajánlat kéréséhez lépjen kapcsolatba velünk. 

 

Az alábbiakban rövid ismertetőt talál a levegőtisztaságvédelmi szabályozásról és az engedélyezésről.kod

A levegőtisztaságvédelmi engedély

A levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele esetén a levegőtisztaság védelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő. A környezetvédelmi felügyelőség a pontforrás engedélyt legfeljebb 5 évre adja ki.

 

Légszennyező pontforrások

A légszennyező pontforrás definíciója a rendelet szerint: az a levegőterhelést okozó forrás, amelynél a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői (térfogatáram, kibocsátási koncentráció, hőmérséklet, nyomás) méréssel vagy a mérés megvalósításának gyakorlati akadályai miatt műszaki számítással egyértelműen meghatározhatók. A definíció alapján akár egy elszívó ventilátor is légszennyező pontforrásnak minősülhet, amennyiben ismerjük az egységnyi idő alatt kibocsátott szennyező anyag mennyiségét.

A 140 kW alatti füstgázt kibocsátó tüzelőberendezések nem bejelentés-kötelesek. Azonban, ha egy pontforráson több tüzelőberendezés teljesítménye együttesen meghaladja a 140 kW-ot, akkor levegőtisztaság-védelmi egedély megszerzése szükséges.

A levegőtisztaságvédelmi engedély kérelem benyújtása mellett a LAL (levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés) bejelentő lapokat is mellékelni kell. A LAL bejelentő lapok benyújtásához a pontforrás emissziójának mérését nem kell minden esetben elvégezni. 

A 306/2010 (XII. 23.) számú, levegő védelméről szóló kormány rendelet minden esetben előírja a légszennyező pontforrások hatásterület lehatárolását is az engedélykérelem hiánytalan beadásának feltételeként.

Légszennyező diffúz források

A légszennyező diffúz forrás definíciója a rendelet szerint: olyan levegőterhelést okozó tevékenység, kibocsátó felület vagy berendezés, amely nem minősül légszennyező pontforrásnak, továbbá a szabadban végzett tevékenység, amely légszennyezőanyag kibocsátással jár.

A 306/2010 (XII. 23.) számú, levegő védelméről szóló kormány rendelet minden esetben előírja bejelentés köteles légszennyező diffúz források hatásterület lehatárolását is az engedélykérelem hiánytalan beadásának feltételeként.

A levegőtisztaságvédelmi engedélyeztetési dokumentáció tartalma

1. a létesítmény, illetve technológia telepítési helyének jellemzői, 

2. helyszínrajz a légszennyező források bejelölésével,

3. a tervezett tevékenység leírása, az épület, építmény, berendezés (a továbbiakban együttesen: létesítmény) légszennyező forrásainál alkalmazott technológia ismertetése,

4. a létesítményben, illetve a technológiában felhasznált nyersanyagok, segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozók minőségi jellemzői és mennyiségi adatai,

5. a létesítményben, illetve a technológiában termelt energia, késztermékek minőségi jellemzői és mennyiségi adatai,

6. a létesítmény, illetve technológia légszennyező forrásai,

7. a létesítmény, illetve technológia várható kibocsátásai a környezeti elemekbe, a kibocsátások mennyiségi és minőségi jellemzői, a környezetre gyakorolt lényeges hatások,

8. a kibocsátások megelőzését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgáló technológiai eljárások és egyéb műszaki megoldások,

9. ahol szükséges, a létesítményben, illetve a technológiában a hulladékok keletkezését megelőző, vagy csökkentő tervezett intézkedések,

10. további intézkedések, amelyek az energiahatékonyságot, a biztonságot, a szennyezések megelőzését szolgálják,

11. a kibocsátások folyamatos ellenőrzését biztosító intézkedések,

12. annak bemutatása, hogy az alkalmazott technológia, termelési eljárás megfelel az elérhető legjobb technikának,

13. a hatásterület lehatárolása, előzetes vizsgálati eljárás, környezeti hatásvizsgálati eljárás, EKHE-eljárás, környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás, hulladékégetés esetén az érvényes szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű számítással, egyéb esetben egyszerűsített számítással,

14. az 1–12. pontokban részletezettek közérthető összefoglalása.

15.a dokumentációt elkészítő szakértő engedélyének a száma.

Vonatkozó határétékek

A kibocsátott légszennyezőanyagokra az alábbi jogszabályok tartalmaznak határértékeket:

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet.

A tüzelőberendezések határértékei külön jogszabályokban vannak meghatározva a berendezések bemenő hőteljesítményeitől függően: 

  • a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet.
  • az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet.
További szabályok

Abban az esetben, ha a helyhez kötött légszennyező forrás létesítése esetén az OLM (Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat) keretében nem áll rendelkezésre adat, a felügyelőség az engedélyezéshez szükséges alap levegőterheltség megállapítása, vagy a légszennyezettségi határértékek betarthatóságának ellenőrzése érdekében a légszennyező forrás üzemeltetőjét a helyhez kötött légszennyező forrás hatásterületére vonatkozó levegőterheltségi és levegőterhelési mérési terv elkészítésére kötelezheti.

Környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét. A felügyelőség a bejelentésre kötelezett diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket a környezetvédelmi engedélyben vagy az egységes környezethasználati engedélyben állapítja meg.

Az előző bekezdés hatálya alá nem tartozó, a 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (E-PRTR) I. melléklete szerinti tevékenységek keretében működtetett diffúz légszennyező források működtetéséhez levegőtisztaság-védelmi engedély szükséges.

Szakértői jogosultság - engedélykérelem

A levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) számú kormány rendelet 2015. októberében történt módosításával már csak levegőtisztaságvédelmi szakértő jogosultsággal készíthető el a levegős engedélykérelem. Cégünk rendelkezik a szükséges jogosultsággal.

 

Referenciáink a témában:

77 Elektronika Kft.

Bartók Udvar 1. Ingatlanfejlesztő Kft.

Csepeli Városgazda Zrt.

Főtáv Zrt.

Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft.

Inter Autóház-Vác Kft.

Kiczkó és Társa Kft.

Medicontur Kft.

Metalloglobus Fémöntő Kft.

Pentaindustry Kft.

Samsung SDI Magyarország Zrt.

0
0
0
s2sdefault

Ez a weblap sütiket (cookie) használ. Amennyiben folytatja a weblap olvasását, ezzel hozzájárul a sütik használatához. Többet megtudhat róla itt   Elfogadom