Részletes keresés

környezetvédelmi szolgáltatás

Üdvözöljük a Sövit Környezetvédelmi Kft. honlapján!

Üdvözöljük
a Sövit Környezetvédelmi Kft.
honlapján!

Sövit Környezetvédelmi Kft.

környezetvédelmi szolgáltatások

Cégünk széleskörű környezetvédelmi szolgáltatásokkal áll az Ön rendelkezésére

Környezetvédelmi szolgáltatások

hulladékvásár

Látogassa meg hulladekvasar.hu honlapunkat. Hulladék eladási, szállítási, átvételi hirdetések ingyenes feltöltése és böngészése! Kattintson a képre!

Hulladékvásár

környezetvédelmi fórum

Honlapunkon különböző fórumokon tehetik fel kérdéseiket látogatóink és vitathatják meg a különböző környezetvédelmi kérdésekkel kap- csolatos problémáikat.

Fórum

Arrow
Arrow
1
2
3
4
Slider
0
0
0
s2sdefault

2015. július 1-vel megváltozott a közszolgáltatási tevékenység engedélyeztetése, ugyanis módosításra került a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény.

Korábbi jogrend

2015. július 1-e előtt a közszolgáltatási tevékenység végzéséhez környezetvédelmi szempontból szükség volt az alap hulladékgazdálkodási engedélyekre, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatói engedélyre (illetve a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv jóváhagyására), valamint az OHÜ minősítésre.
Az OHÜ (Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség) 2015. január 1-i megszűnésével (beolvadt az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségbe) várható volt a fentebb ismertetett engedélyezési rend megváltozása.

Jelenlegi engedélyeztetés

A július 1-vel módosított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatói engedély és az OHÜ minősítés helyett minősítési engedélyt kell szerezni az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségtől (OKTF) a közszolgáltatási tevékenységet végzőknek.
A közszolgáltatói tevékenység végzéséhez szükséges alap hulladékgazdálkodási engedélyeket (hulladékszállítási engedély, hulladék gyűjtési engedély, illetve szükség esetén további engedélyek:, mint például a hulladék előkezelési engedély, hulladék hasznosítási engedély, hulladék ártalmatlanítási engedély) továbbra is meg kell szereznie a közszolgáltatónak.

Minősítési engedély

A minősítési engedély iránti kérelmet a közszolgáltatónak papír alapon és elektronikusan is be kell nyújtania az OKTF-re a meghatározott adattartalmú formanyomtatvánnyal. A kérelemben meg kell jelölni az elérni kívánt minősítési osztályt. A Főfelügyelőség a kérelmezőt csak a kiválasztott minősítési osztályba sorolhatja be.
A kérelemhez csatolni kell a 2013. évi CXXV. törvény 4 §-ban leírt dokumentációt, nyilatkozatokat, stb-t. Az elérni kívánt minősítési osztálynak megfelelően változik a csatolandó dokumentáció tartalma, a magasabb osztályok eléréséhez több dokumentáció beadása szükséges.
A beadott dokumentáció elbírálásának határideje 90 nap.

Konzultáció

A kérelem beadása előtt a kérelmező konzultációs időpontot kérhet az OKTF-től, mely során tájékozódhat a minősítési osztályok eléréséhez szükséges követelményekről, illetve a beadandó dokumentációról. A konzultációnak igazgatási szolgáltatási díja van (az engedélyeztetés díján felül).

Minősítési osztályok

A közszolgáltató a tervezett tevékenységét az elérni kívánt minősítési kategória és minősítési fokozat alapján tudja minősítési osztályba sorolni.

Minősítési kategóriák

A 3 választható minősítési kategóriában a közszolgáltató a hulladékgazdálkodáshoz szükséges eszközeinek megléte alapján sorolhatja be a tevékenységét:

„A” minősítési kategória:

 • a tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik

„B” minősítési kategória:

 • a tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik
 • a tevékenység végzéséhez szükséges szállítójárművekkel rendelkezik

„C” minősítési kategória:

 • a tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik
 • a tevékenység végzéséhez szükséges szállítójárművekkel rendelkezik
 • a tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási létesítményekkel rendelkezik
Minősítési fokozatok

A minősítési fokozatokba sorolásnál a besorolási szempontok az alábbiak:

 • a környezetirányítási rendszerek megléte
 • az alvállalkozók környezettudatos irányba történő ösztönzése
 • a minősítési osztályokra meghatározott környezetirányítási célokat és azok megvalósítására irányuló programok kidolgozása, megvalósítása
 • környezetirányítási célok megvalósítása
A minősítési engedély érvényessége

A minősítési engedély az engedély jogerőre emelkedésétől számított 36. hónap utolsó napjáig érvényes. Azonban a törvény 22/A. § (2) bekezdése alapján a 2016. július 1-ig a minősítő okirat vagy minősítési engedély időbeli hatálya az okirat vagy engedély kiállításától számított 12. hónap utolsó napjáig tart.

A minősítési okiratok lejárta

Minősítő okirat 2015. július 1-től már nem adnak ki (csak minősítési engedélyt). A minősítő okirat annak lejáratáig, de maximum 2015. december 31-ig hatályos.

A minősítési osztályokba sorolás szempontrendszere
 

„A” minősítési kategória

„B” minősítési kategória

„C” minősítési kategória

 

A/I.

B/I.

C/I.


 1. minősítési fokozat

A kérelmező a hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásához szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.

 1. A kérelmező a hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásához szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.
 2. A kérelmező a hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásához szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.
 
 
 1. A kérelmező a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges szállítóeszközökkel (gépjárművekkel) rendelkezik, amelyek az alábbi tulajdoni kategóriáknak felelnek meg:
  a) a kérelmező tulajdonában vannak,
  b) állami vagy önkormányzati tulajdonban vannak, vagy
  c) a kérelmező tulajdonában és állami vagy önkormányzati tulajdonban vannak.
 2. A kérelmező a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges
  a) szállítóeszközökkel (gépjárművekkel), továbbá
  b) az e törvény szerinti hulladékkezelő létesítménnyel
  rendelkezik, amely eszközök és létesítmények teljes mértékben megfelelnek a B/I. minősítési osztály 2. pont a)–c) alpontja szerinti tulajdoni kategóriáknak.
 
 

A/II.

B/II.

C/II.


 1. minősítési fokozat

A kérelmező az A/I. minősítési osztályhoz szükséges követelmények teljesítésén felül:
a) rendelkezik
aa) az Európai Unió vagy Svájc területén kiadott akkreditációval rendelkező tanúsító szervezet által kiállított érvényes ISO 9001-es és ISO 14001-es tanúsítvánnyal;
ab) az ISO 14001 szerinti tanúsítvánnyal egyenértékű környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról szóló kormányrendeletnek megfelelően nyilvántartott környezetvédelmi és tanúsítási (EMAS) rendszerrel;
b) a 4. melléklet szerint
ba) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása érdekében igénybe vett hulladékszállító és hulladékkezelő alvállalkozóit az ISO 9001 és 14001 szerinti irányítási rendszerek, vagy a Közösség környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerének (EMAS) bevezetésére és működtetésére, valamint azok akkreditált tanúsító szervezettel történő tanúsíttatására ösztönzi;
bb) ügyfelei elégedettségét és környezeti tudatosságát javítja;
c) az 5. melléklet szerint
ca) a kérelem benyújtását megelőző
12 hónapon    belül meghozott jogerős
határozatban    megállapított környezetveszélyeztetés vagy környezetkárosítás miatt kiszabott környezetvédelmi bírságfizetési kötelezettsége nem keletkezett, továbbá
cb) a kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál régebben meghozott jogerős határozatban környezetveszélyeztetés vagy környezetkárosítás miatt megállapított környezetvédelmi bírságfizetési kötelezettségének eleget tett, és a jogszabálysértéssel kapcsolatos egyéb kötelezettségeit teljesítette.

A kérelmező a B/I. és az A/II. minősítési osztályhoz szükséges követelmények együttes teljesítésén felül:
a) legalább a 2. mellékletben a B/II. minősítési osztályra meghatározott környezetirányítási célokat és az azok megvalósítására irányuló programokat dolgoz ki és valósít meg;
b)    a 2. mellékletben a B/II. minősítési osztályhoz előírt 5 környezetirányítási célból legalább 3 környezetirányítási célt teljesít.

A kérelmező a C/I. és B/II. minősítési osztályokhoz szükséges követelmények együttes teljesítésén felül:
a)    rendelkezik a C/I. minősítési osztály 2. pont b) alpontja szerinti hulladékkezelő létesítmények közül legalább egy B/I. minősítési osztály 2. pont a)–c) alpontja szerinti tulajdoni kategóriáknak megfelelő települési szilárd hulladéklerakóval;
b)    legalább a 2. mellékletben a C/II. minősítési osztályra meghatározott környezetirányítási célokat és az azok megvalósítására irányuló programokat dolgoz ki és valósít meg;
c)    a 2. mellékletben a C/II. minősítési osztályhoz előírt 4 környezetirányítási célból legalább 3 környezetirányítási célt teljesít.

   

B/III.

C/III.


 1. minősítési fokozat

A kérelmező a B/II. minősítési osztályhoz szükséges követelmények teljesítésén felül:
a)    legalább a 3. mellékletben a B/III. minősítési osztályra meghatározott környezetirányítási célokat és az azok megvalósítására irányuló programokat dolgoz ki és valósít meg;
b)    a 3. mellékletben a B/III. minősítési osztályhoz előírt 5 környezetirányítási célból legalább 3 környezetirányítási célt teljesít.

A kérelmező a C/II. minősítési osztályhoz szükséges követelmények teljesítésén felül:
a)    legalább a 3. mellékletben a C/III. minősítési osztályra meghatározott környezetirányítási célokat és az azok megvalósítására irányuló programokat dolgoz ki és valósít meg;
b)    a 3. mellékletben a C/III. minősítési osztályhoz előírt 4 környezetirányítási célból legalább 3 környezetirányítási célt teljesít.

 

A Sövit Kft. vállalja a fenti minősítési engedélykérelmek összeállítását a jogszabályban meghatározott feltételekkel és tartalommal. A kapcsolat oldalon találja elérhetőségeinket.

0
0
0
s2sdefault

Ez a weblap sütiket (cookie) használ. Amennyiben folytatja a weblap olvasását, ezzel hozzájárul a sütik használatához. Többet megtudhat róla itt   Elfogadom